Aναλαμβάνει τον Ιούλιο ο ΙΦΕΤ τα νοσοκομειακά σκευάσματα. H KYA πήγε στο Γενικό Λογιστήριο

14 σκευάσματα υπάρχουν ήδη σε κλειστούς προϋπολογισμούς.

Τα πράγματα στη θέση τους προσπάθησε να βάλει ανώτατο στέλεχος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) βάζοντας τέλος σε φήμες και δίνοντας τις απαραίτητες διευκρινίσεις για το πως θα πραγματοποιηθεί το νέο έργο που θα αναλάβει. Εντός του Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου ο ΙΦΕΤ να αναλάβει την λογιστική διαχείριση των νοσοκομειακών σκευασμάτων που εντάσσονται σε κλειστούς προϋπολογισμούς. Μία διάταξη που αν και υπήρχε από το 2018 δεν είχε ενεργοποιηθεί καθώς δεν είχε προσδιοριστεί ακριβώς ο τρόπος διαχείρισης. Ο επόμενος αλλά άμεσος στόχος είναι να ενεργοποιηθεί μέχρι τα τέλη του χρόνου η ηλεκτρονική πλατφόρμα την οποία θα χειρίζεται περιορισμένος αριθμός στελεχών του ΙΦΕΤ, όπου θα καταγράφεται όλη η αλυσίδα διάθεσης των σκευασμάτων από τις εταιρείες προς τα νοσοκομεία, οι παραγγελίες και βεβαίως τα τιμολόγια, οι εκπτώσεις κ.λπ. Τα στελέχη που θα απασχοληθούν με την διεκπεραίωση του συγκεκριμένου έργου θα υπογράψουν δήλωση εμπιστευτικότητας. Άρα σύμφωνα με την πηγή μας η πλατφόρμα πρέπει να χαρακτηρίζεται εκτός από ταχύτητα και από ασφάλεια στην πραγματοποίηση των συναλλαγών για το σύνολο των εμπλεκομένων. Αρμόδιο τμήμα για την διαχείριση του έργου θα είναι το λογιστήριο του ΙΦΕΤ ενώ πρόκειται να επανδρωθεί και με άλλα στελέχη, καθώς ήδη το Ινστιτούτο έχει ζητήσει να γίνουν 26 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Οι φήμες δε ότι τραπεζικά στελέχη έχουν ήδη φτάσει στον ΙΦΕΤ για να συνδράμουν στο συγκεκριμένο έργο είναι ανυπόστατες λέει η πηγή μας. Αναφορικά δε με την έντονη φημολογία ότι η πλατφόρμα αυτή είναι ήδη έτοιμη η πηγή μας αναφέρει κάθετα ότι αυτό δεν ισχύει, θα περάσει ένα εξάμηνο έως και οκτάμηνο για να ενεργοποιηθεί, ενώ δεν ισχύει και η φημολογία ότι η πλατφόρμα θα αποτελέσει χορηγία πολυεθνικής, καθώς κάτι τέτοιο δημιουργεί προβλήματα ανταγωνισμού αλλά και αδιαφάνειας. Ποιο ακριβώς θα είναι το έργο του ΙΦΕΤ Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες τα νοσοκομειακά σκευάσματα που έχουν ενταχθεί σε κλειστούς προϋπολογισμούς είναι 14 και ο στόχος είναι ο αριθμός τους να αυξηθεί κατακόρυφα το προσεχές διάστημα. Ο ΙΦΕΤ θα παραλαμβάνει τις παραγγελίες και τα τιμολόγια, ενώ την διάθεση των φαρμάκων θα την πραγματοποιούν οι εταιρείες με δελτίο αποστολής. Παράλληλα, ο ΙΦΕΤ θα ελέγχει πόσες παραγγελίες έχουν εκτελεστεί, καθώς και το ύψος του προϋπολογισμού. Στους βασικούς στόχους είναι οι πληρωμές των εταιρειών να γίνονται εντός 90 ημερών. Άρα πριν κλείσει το τρίμηνο, το τμήμα του ΙΦΕΤ, θα ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας για το ποσό που πρέπει να πληρωθούν οι φαρμακοβιομηχανίες. Τώρα βέβαια ερωτηματικά δημιουργούνται από το άρθρο 81 του πολυνομοσχεδίου που ψηφίζεται σήμερα (Πέμπτη) όσον αφορά τα νοσοκομειακά φάρμακα. Αυτό προβλέπει τα εξής: Άρθρο ογδοηκοστό πρώτο Διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων 1. Ο υπολογισμός πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών αγοράς φαρμάκων, που αγοράστηκαν από δημόσια νοσοκομεία από την 1.6.2019 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, και εμπίπτουν στο πλαίσιο συμφωνιών με ΚΑΚ ή σε κλειστούς προϋπολογισμούς νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, διενεργείται από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας. Πάσης φύσεως πιστώσεις που δεν έχουν ήδη παρασχεθεί στα νοσοκομεία κατ’ εφαρμογή των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου, υπολογίζονται ανά νοσοκομείο συγκεντρωτικά και γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας στον αντίστοιχο ΚΑΚ ή φαρμακευτική εταιρεία, ο οποίος χορηγεί ισόποση πίστωση στο νοσοκομείο εντός μηνός από τη γνωστοποίηση. 2. Για την υλοποίηση των σκοπών της παρ. 1 η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης διαβιβάζει αμελλητί με πράξη του Προέδρου της εμπιστευτικά το σύνολο των συμφωνιών και των κλειστών προϋπολογισμών στον Υπουργό Υγείας. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας ορίζονται οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικών προς τους οποίους διαβιβάζονται οι συμφωνίες για τον υπολογισμό των εκπτώσεων, και οι οποίοι υποχρεούνται κατά τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους στην υπογραφή δήλωσης εμπιστευτικότητας. 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται όλοι οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης εμπιστευτικότητας κατά τη διαβίβαση και επεξεργασία των συμφωνιών, εξειδικεύεται το περιεχόμενο της δήλωσης και ορίζεται κάθε συναφές ζήτημα με την υλοποίηση του παρόντος. 4. H Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας δύναται, προς τον σκοπό υπολογισμού και επιβολής του claw back της φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων Νοσοκομείων και του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατά το σκέλος που προκύπτει από κλειστούς Προϋπολογισμούς και συμφωνίες της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, να λαμβάνει τη συνδρομή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των επιμέρους διευθύνσεών του και ιδίως της Διεύθυνσης Φαρμάκου. Όλοι οι υπάλληλοι των ανωτέρω διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου συμφωνιών και κλειστών προϋπολογισμών του πρώτου εδαφίου υποχρεούνται στην υπογραφή προηγούμενης δήλωσης εμπιστευτικότητας. Πληροφορίες λένε ότι μέχρι να αναλάβει εξολοκλήρου το έργο του ο ΙΦΕΤ η διαχείριση των σκευασμάτων προς τα νοσοκομεία θα ακολουθεί τα όσα ορίζονται στο προαναφερθέν άρθρο. Από τη στιγμή όμως που θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα του ΙΦΕΤ, τότε το κύριο λόγο θα τον έχει ο Οργανισμός ο οποίος θα συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, ενώ εκτός του έργου θα βγει σταδιακά ο ΕΟΠΥΥ. Άρα ανεξάρτητα από το πότε θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα, η συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας είναι με την έκδοση της ΚΥΑ, η διαχείριση των σκευασμάτων -αυτών που είναι σε κλειστούς προϋπολογισμούς- θα περάσει αυτόματα στον ΙΦΕΤ, ο οποίος θα υποστηρίζει το όλο έργο με το υπάρχον προσωπικό και τα ηλεκτρονικά συστήματα που διαθέτει. Πηγή: iatronet.gr


Δείτε περισσότερα νέα

47 views0 comments