9,4 δις ευρώ για την Υγεία προτείνει η Κομισιόν

Η Κομισιόν πρότεινε πριν από λίγες ημέρες ένα νέο αυτόνομο πρόγραμμα για την υγεία για την περίοδο 2021-2027: το πρόγραμμα "Η ΕΕ για την υγεία".

Στην ανάκαμψη των συστημάτων Υγείας την μετά COVID-19 εποχή, στοχεύει το πρόγραμμα "Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Yγεία".

Στις προτεραιότητές του περιλαμβάνονται η βελτίωση της υγείας του πληθυσμού της ΕΕ, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των συστημάτων Υγείας και προωθώντας την καινοτομία στον τομέα της Υγείας.

Με την πρωτοβουλία επιδιώκεται η κάλυψη των κενών που αποκάλυψε η κρίση της COVID-19 και να διασφαλιστεί το ότι τα ευρωπαϊκά συστήματα Υγείας είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να αντιμετωπίζουν νέες και μελλοντικές απειλές.

Μέσω του προγράμματος "Η ΕΕ για την υγεία", η Κομισιόν προτείνει να επενδυθούν 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας. Το ποσό αυτό υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό των 413 εκατομμυρίων ευρώ που προβλεπόταν στην προηγούμενη πρόταση της Επιτροπής για ένα σκέλος υγείας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Η χρηματοδότηση θα προέρχεται εν μέρει από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (1,7 δισεκατομμύρια ευρώ) και εν μέρει από εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό, που προέρχονται από τις δανειοληπτικές πράξεις της Ένωσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το μέσο ανάκαμψης της ΕΕ (7,7 δισεκατομμύρια ευρώ).

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις

Οι μη μεταδοτικές νόσοι και οι νόσοι που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας της ΕΕ. Οι μη μεταδοτικές νόσοι, όπως οι καρδιαγγειακές νόσοι, ο καρκίνος, οι χρόνιες νόσοι του αναπνευστικού συστήματος και ο διαβήτης, αποτελούν σημαντικές αιτίες αναπηρίας, κακής υγείας, συνταξιοδοτήσεων για λόγους υγείας και πρόωρων θανάτων στην Ένωση, πράγμα που έχει σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

Για να αμβλυνθεί ο αντίκτυπος των μη μεταδοτικών νόσων στα άτομα και στην κοινωνία και να μειωθεί η πρόωρη θνησιμότητα από μη μεταδοτικές νόσους κατά το ένα τρίτο έως το 2030, είναι πολύ σημαντικό να δοθεί έμφαση στην πρόληψη, σε συνδυασμό με την καταβολή προσπαθειών για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας. Το πρόγραμμα "Η ΕΕ για την υγεία" θα υποστηρίξει προγράμματα πρόληψης των νόσων (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου και έγκαιρης διάγνωσης) καθώς και προγράμματα προαγωγής της υγείας στα κράτη μέλη.

Τα δίκτυα αναφοράς της ΕΕ (ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς) για σπάνιες, χαμηλού επιπολασμού και πολύπλοκες νόσους θα επεκταθούν, για να καλύπτουν και άλλες σπάνιες, μη μεταδοτικές και λοιμώδεις νόσους, ούτως ώστε να ταξιδεύουν οι ιατρικές γνώσεις και η ιατρική εμπειρογνωμοσύνη και όχι οι ασθενείς.

Δείτε επίσης: Συμψηφίζονται 36 επενδυτικά σχέδια με clawback β’ εξαμήνου 2019

Χρονικός ορίζοντας

Το πρόγραμμα "Η ΕΕ για την υγεία" καλύπτει την περίοδο 2021-2027.

Λαμβάνει υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν και τα κενά που αποκάλυψε η κρίση μέχρι σήμερα και θα προωθήσει διαρθρωτικές αλλαγές για την καλύτερη προετοιμασία της ΕΕ για άλλες προκλήσεις στον τομέα της υγείας. Μόλις η πρόταση εγκριθεί από τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρόθεση είναι να αρχίσει η ανάληψη ειδικών δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος "Η ΕΕ για την υγεία" από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Τα πρώτα χρόνια του προγράμματος θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη δράση, ιδίως στη διαχείριση κρίσεων.

Πηγή: iatronet.gr


Δείτε περισσότερα

2 views0 comments