60 εκατ. ευρώ το κόστος των εταιρειών για κάλυψη συμμετοχών επαγγελματιών υγείας σε συνέδρια το 2019

Περί τα 17.000 αιτήματα για συμμετοχή επαγγελματιών υγείας σε συνέδρια απέστειλαν πέρυσι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της υγείας.

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε και κατά την περσινή χρονιά το κόστος της ιατρικής εκπαίδευσης  των επαγγελματιών υγείας, από τις εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία δημοσιοποιούνται στον ΕΟΦ, το 2019 δεκάδες φαρμακευτικές εταιρείες, εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων αλλά και άλλων σχετικών με την υγεία κλάδων, κατέθεσαν στον ΕΟΦ 17.128 αιτήματα συμμετοχών επαγγελματιών σε συνέδρια. Ο προϋπολογισμός των αιτημάτων αυτών έφτασε στα 60,3 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο κόστος κάλυψης των εξόδων για την συμμετοχή επαγγελματιών υγείας σε συνέδρια.

Πιο συγκεκριμένα κατά το 2019 αναφέρθηκαν στον ΕΟΦ, 11.453 αιτήματα εταιρειών για την συμμετοχή επαγγελματιών υγείας σε συνεδρία στο εσωτερικό. Τα αιτήματα αυτά αφορούσαν στην συμμετοχή 47.165 ατόμων ενώ το συνολικό κόστος δηλαδή ο προϋπολογισμός για την συμμετοχή των επαγγελματιών στα συνέδρια ήταν της τάξης των 39,9 εκατ. ευρώ. Επίσης κατά το 2019 υπήρξαν 5.675 αιτήματα εταιρειών για την συμμετοχή 10.452 επαγγελματιών υγείας σε συνέδρια που λάμβαναν χώρα στο εξωτερικό, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός για την συμμετοχή των εν λόγω ατόμων στα συγκεκριμένα συνεδρία ήταν της τάξης των 28,4 εκατ. ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι με διάταξη νόμου για την υγεία που ψηφίστηκε από τη νέα Κυβέρνηση στη Βουλή πριν λίγους μήνες, «επανήλθε» στον ΕΟΦ η αρμοδιότητα ελέγχου και εγκρίσεων για τα ιατ