21 χρόνια μεταμοσχεύσεις - Από το 2001 έως σήμερα [πίνακας]

Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, Έξι τοπικοί συντονιστές "ανεβάζουν μανίκια" για την αναστροφή του αρνητικού κλίματος.


Την αναστροφή της αρνητικής πορείας των μεταμοσχεύσεων φιλοδοξεί να πετύχει η χώρα με την τοποθέτηση 6 τοπικών συντονιστών -7 ήταν αρχικά- σε δημόσιες δομές της χώρας που πραγματοποιήθηκε πριν από ένα μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), στο πλαίσιο ανάληψης πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας και αποσκοπώντας κατά προτεραιότητα στην αύξηση των μεταμοσχεύσεων μέσω του έγκαιρου εντοπισμού δυνητικών δοτών και της μεγιστοποίησης της αξιοποίησης των διαθέσιμων μοσχευμάτων σε νοσοκομειακό περιβάλλον, αποφάσισε την υλοποίηση σχετικής δράσης στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η πιλοτική εφαρμογή στη χώρα μας του θεσμού του Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (Τ.Σ.Μ.). Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ του Οργανισμού με απόφασή του, αποδέχθηκε πρόταση δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση για την κάλυψη του κόστους των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τον ΕΟΜ επτά (7) Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων για ένα έτος. Τελικά τοποθετήθηκαν 6 σε αντίστοιχο αριθμό μεγάλων δημόσιων Νοσοκομείων (Ιωάννινα, Παγνη, Ευαγγελισμό, Σωτηρία, ΚΑΤ και Ιπποκράτειο) και θα καλύψουν τις ανάγκες -εφόσον προβλέπεται στη σύμβασή τους- πρόσθετων δημόσιων νοσοκομείων σε εύλογη απόσταση από την επαγγελματική τους έδρα. Η δράση αποτελεί πιλοτική εφαρμογή του θεσμού του Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (ΤΣΜ), κατά το πρότυπο της Ισπανίας και άλλων χωρών με υψηλούς δείκτες δωρεάς οργάνων και μεταμοσχεύσεων. Η πορεία των μεταμοσχεύσεων 2001-2022 Αν και το 2021 παρατηρήθηκαν κάποια αισιόδοξα μηνύματα σχετικά με τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων, ωστόσο η χώρα υστερεί σημαντικά με αυτά που γίνονται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Πέρσι, ο δείκτης δωρεάς οργάνων (δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού) διαμορφώθηκε στο 4,7% (από 91 εγκεφαλικούς θανάτους αξιοποιήθηκαν ως δότες οι 52) από 4,4%. Ποσοστό, που όμως υπολείπεται σημαντικά από το 8,1% του 2005, το 8,9% το 2008 ή ακόμη και με το 6,1% του 2017. Στα 21 αυτά χρόνια, όπως αποτυπώνεται και από τον επισυναπτόμενο πίνακα, η καλύτερη σε γενικές γραμμές χρονιά ήταν το 2008, όπου σε κάποια νοσοκομεία υπήρχε ανεπίσημα συντονιστής μεταμοσχεύσεων. Τους τέσσερις πρώτους φετινούς μήνες, ο δείκτης έχει διαμορφωθεί στο 1,7% και από τους 28 εγκεφαλικά θανάτους έχουν αξιοποιηθεί οι 19. Στις μεταμοσχεύσεις (από πτωματικό δότη) νεφρού το 2021 διενεργήθηκαν 83 πράξεις από 86 το 2020, ενώ η καλύτερη χρονιά ήταν το 2008 με 186 μεταμοσχεύσεις. Φέτος μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 24 μεταμοσχεύσεις.

Όσον αφορά τις μεταμοσχεύσεις ήπατος, το 2021 πραγματοποιήθηκαν 24 από 32 το 2020 και η καλύτερη χρονιά ήταν το 2008 με 58 μεταμοσχεύσεις. Φέτος έχουν ήδη γίνει 6 μεταμοσχεύσεις (αποκλειστικά σε ενήλικες). Σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις καρδιάς, το 2021 υλοποιήθηκαν 13, αυξημένες από τις 9 του 2020, ενώ και πάλι η καλύτερη χρονιά με τις περισσότερες επεμβάσεις ήταν το 2008 όταν έφτασαν τις 16. Μέχρι στιγμής για το 2022 έχουν γίνει 2 μεταμοσχεύσεις. Όσον αφορά τη διπλή νεφρού, παγκρέατος για φέτος δεν έχει γίνει καμία μεταμόσχευση όπως και πέρσι, ενώ στα 21 εξεταζόμενα χρόνια οι περισσότερες έγιναν το 2009 φτάνοντας τις τρεις (3). Ακόμα λιγότερες έχουν γίνει διπλές μεταμοσχεύσεις νεφρού ήπατος, φτάνοντας μόλις τις πέντε στα 21 χρόνια (2001-2022). Συνολικά οι μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων το 2021 ανήλθαν στις 125 από 131 το 2020, ενώ οι περισσότερες, 266, έγιναν το 2008. Συνολικά την φετινή περίοδο μέχρι τώρα οι μεταμοσχεύσεις από πτωτικό δότη έχουν φτάσει τις 33. Μεταμοσχεύσεις από ζώντα δότη Νεφρού Οι μεταμοσχεύσεις από ζώντα δότη νεφρού ανήλθαν το 2021 τις 88 από 89 το 2020, ενώ τους τέσσερις πρώτους μήνες τη φετινή περίοδο έχουν διαμορφωθεί στις 23. Προσθέτοντας τις μεταμοσχεύσεις από πτωτικό δότη και ζώντα δότη, το 2008 αναδεικνύεται ως η πιο δυνατή χρονιά φτάνοντας συνολικά τις 318 επεμβάσεις, ενώ πέρσι ήταν συνολικά 213.

Πηγή: Δέσποινα Καραγιαννοπούλου, από το iatronet.gr


Δείτε περισσότερα νέα

14 views0 comments