14η η Ελλάδα σε θανάτους από CoViD-19 [πίνακας]

Updated: Oct 6, 2020

Μία σειρά από χώρες μάς προσπέρασαν, καταγράφοντας εξαιρετικά αρνητικές επιδόσεις στην πορεία της επιδημίας του νέου κορωνοϊού.

Αξιοσημείωτη υποχώρηση στην ευρωπαϊκή κατάταξη στον αριθμό θανάτων από CoViD-19, εμφανίζει η Ελλάδα.

Την προηγούμενη εβδομάδα, καταλάμβανε την 9η θέση σε θανάτους ανά 100.000 πληθυσμού, ενώ σήμερα έχει υποχωρήσει στη 14η.

Τα στοιχεία προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ειδικών Λοιμώξεων (ECDC) και αποτυπώνουν την εικόνα κάθε χώρας τις τελευταίες 14 μέρες.

Η ευνοϊκή για τη χώρα μας εξέλιξη δεν αποδίδεται σε πραγματική μείωση του αριθμού των θανάτων, αλλά στην αξιόλογη επιδείνωση που παρατηρείται σε πολλές άλλες χώρες.

Τόσο στην προηγούμενη, όσο και στην τρέχουσα καταγραφή, η Ελλάδα εμφανίζει αναλογία 0,7 θανάτων ανά 100.000 πληθυσμού.

Αυτό που έχει, στο μεταξύ συμβεί, είναι ότι μία σειρά από χώρες μάς προσπέρασαν, καταγράφοντας εξαιρετικά αρνητικές επιδόσεις στην πορεία της επιδημίας.

Πάνω από την Ελλάδα βρίσκονται πλέον η Ολλανδία, με αναλογία 1 θάνατο ανά 100.000 (ήταν 0,7), η Πολωνία (0,8 από 0,6), το Ηνωμένο Βασίλειο (0,9 από 0,5) και το Βέλγιο (0,9 από 0,4).

Η Ισπανία παραμένει πρώτη, με 3,4 θανάτους ανά 100.000, έναντι 3,2 στην προηγούμενη αποτύπωση. Μικρή μείωση καταγράφηκε στη Ρουμανία, η οποία υποχώρησε στην τρίτη από τη δεύτερη θέση, με 2,6 θανάτους ανά 100.000, έναντι 2,9.

Τη θέση της κατέλαβε η Μάλτα, η οποία μοιράζεται την πρώτη θέση με την Ισπανία (3,4, από 2,8 θανάτους).

Διπλασιασμό στην αναλογία θανάτων εμφανίζει και η Γερμανία (0,2 από 0,1), παραμένοντας, ωστόσο, κάτω από την Ελλάδα, ενώ η ίδια μεταβολή έχει υπάρξει και στη Νορβηγία.

Πολύ δύσκολα εξελίσσεται η επιδημία και στην Αυστρία (0,5 θάνατοι από 0,3), ενώ αύξηση καταγράφεται και στο Λουξεμβούργο, όπου η αναλογία είναι 0,2 θάνατοι ανά 100.000 πληθυσμού, έναντι μηδενικής αναλογίας στην προηγούμενη αποτύπωση.

Θετική είναι η εξέλιξη στην Κύπρο, η οποία έχει μηδενική αναλογία, έναντι 0,1 στα προηγούμενα στοιχεία του ECDC.

Θάνατοι από CoViD-19, ανά 100.000 πληθυσμού, τις τελευταίες 14 μέρες

Πηγή: iatronet.gr


Δείτε περισσότερα νέα
55 views0 comments