Σύσταση Ογκολογικής Ομάδας Εργασίας από τον ΕΟΠΥΥ

Η ομάδα απαρτίζεται από ογκολόγους και στελέχη του ΕΟΠΥΥ και του ΕΟΦ και στοχεύει να εξαλείψει τις δυσκολίες στην έγκριση των φαρμάκων.

Στη σύσταση συμβουλευτικής ογκολογικής ομάδας εργασίας για θέματα που άπτονται του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.), προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ σε συνεργασία με την Ένωση Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ). Σύμφωνα με τη διοίκηση του οργανισμού, αντικείμενο της ομάδας εργασίας είναι: α) η παραμετροποίηση των προτύπων των ογκολογικών φαρμάκων, β) ο ορισμός προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος εξέτασης των αιτημάτων και γ) ο χειρισμός αιτημάτων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων φαρμάκων (off label), φαρμάκων εξωτερικού και πρώιμης πρόσβασης.

Η επιτροπή θα απαρτίζεται από τους: 1. Ιωάννης Μπουκοβίνας, Επιστημονικός Υπεύθυνος / Ογκολογικό Τμήμα, Βιοκλινική Θεσσαλονίκης 2. Αναστάσιος Μπουτης, Παθολόγος Ογκολόγος, Επιμελητής Α' / Α΄ Παθολογική – Ογκολογική Κλινική, Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» 3.Εμμανουήλ Σαλούστρος, Παθολόγος Ογκολόγος, Επίκ. Καθηγητής, Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 4. Νικόλαος Ανδρουλάκης, Παθολόγος Ογκολόγος, Συντον. Διευθυντής, Γ.Ν.Η. «Βενιζέλειο – Πανάνειο». 5. Αδαμαντία Νικολαΐδη, Παθολόγος Ογκολόγος, Αν. Διευθύντρια/Ογκολογική Κλινική, Ν. ΜΗΤΕΡΑ 6. Ευφροσύνη Αποστολλέλη-Προϊσταμένη Τμήματος Γενικού Αρχείου της Δ/νσης ΔΥΕΠ και εκπρόσωπος του ΕΟΦ για το Σ.Η.Π. όσον αφορά στα φάρμακα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων 7. Σοφία Δρούσκα – Υπάλληλος του Τμήματος Αξιολόγησης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης της Δ/νσης Αξιολόγησης προϊόντων και εκπρόσωπος του ΕΟΦ για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης ως προς την πρώιμη πρόσβαση σε φάρμακα ανθρώπινης χρήσης. 8. Χαρίκλεια Κανή – Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, Διεύθυνση Φαρμάκου. 9. Ελένη Κίτσου-Υπάλληλος του Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων, Διεύθυνση Φαρμάκου.

Σύμφωνα με τον κ. Μπουκοβίνα, βασικός στόχος είναι να εξαλειφθούν τα εμπόδια και οι καθυστερήσεις στην έγκριση των αναγκαίων θεραπειών για τους καρκινοπαθείς. Σε πρώτη φάση θα επιχειρηθεί να βελτιωθεί η διαδικασία των εγκρίσεων φαρμάκων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης το οποίο ναι μεν απαλλάσσει τους ασφαλισμένους από την ταλαιπωρία να περνούν από επιτροπή και να καταθέτουν δια ζώσης δικαιολογητικά, όμως την ίδια ώρα παρουσιάζει δραματικές καθυστερήσεις που φτάνουν και τις 3 εβδομάδες μέχρι την απόφαση.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ογκολόγων, η δημιουργία της ομάδας αποτελεί πολύ μεγάλη πρόοδο καθώς πολλά από τα εμπόδια μπορούν να εξαλειφθούν και σίγουρα η συνεργασία με τους επίσημους φορείς θα διευκολύνει τη διαδικασία. Η επιστημονική κοινότητα μπορεί να εισφέρει τεχνογνωσία και από την πλευρά του χρήστη και από την πλευρά του ειδικού, και από την άλλοι υπάρχει ο βασικός πληρωτής ο οποίος και θα έχει ξεκάθαρη εικόνα για το τι και για ποιο λόγο αποζημιώνει.

Το πρώτο μέτρο το οποίο θα συζητηθεί και θα πρέπει να γίνει πράξη είναι σε 3 μέρες να υπάρχει απάντηση του αιτήματος για το φάρμακο (σήμερα είναι τουλάχιστον 3 εβδομάδες και σε κάποιες χρονικές περιόδους είναι ακόμη περισσότερο, όπως αναφέραμε. Επίσης να μη χρειάζεται για την ίδια ένδειξη ο ασθενής να κάνει αίτημα μέσω του θεράποντος γιατρού του, όταν του συνταγογραφείται η θεραπεία. Δηλ δεν θα πρέπει να ανανεώνεται το αίτημα με νέες εξετάσεις πχ αξονικές . Όταν διαπιστώνεται όφελος από την ίδια θεραπεία να συνεχίζεται η χορήγηση και όχι να πρέπει να επανεξετάζεται ο ασθενής με βάση τις απόψεις του κάθε ελεγκτή, καθώς δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες.

Στόχος είναι να μετασχηματιστεί η επιτροπή σταδιακά σε μια πιο μόνιμη συμβουλευτική επιτροπή καθώς τα ογκολογικά φάρμακα είναι τα πιο ακριβά και αφορούν στη μεγαλύτερη μερίδα των ασθενών. Μετά θα επιχειρηθεί η σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών, η δημιουργία μητρώων και ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς. Πηγή: Healthmag.gr


Δείτε περισσότερα

23 views0 comments