ΣΦΕΕ: Δημιουργία συντονιστικού φορέα για ενίσχυση των κλινικών μελετών στη χώρα

Δυνατότητες διενέργειας κλινικών μελετών αξίας μέχρι και 500 εκατ. ευρώ έχει η χώρα μας, με τον κατάλληλο συντονισμό από ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο που θα φέρει επενδύσεις, ενίσχυση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων και θέσεις εργασίας για επιστημονικό προσωπικό.

Επενδυτικό «hub» έρευνας και ανάπτυξης για την κλινική έρευνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μπορεί να αποτελέσει η Ελλάδα, καθώς διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό διεθνούς βεληνεκούς, καθώς και υποδομές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (υψηλός αριθμός νοσοκομείων και ιατρών, ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς).

Η ανάδειξη των δυνατοτήτων της χώρας στον τομέα των κλινικών μελετών αποτελεί σταθερή επιδίωξη του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), παρότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σε κλινική ερευνητική δραστηριότητα. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Σύνδεσμος προτείνει για την προσέλκυση κλινικών μελετών τη δημιουργία επιτελικής δομής στο υπουργείο Υγείας και στα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, η οποία να λειτουργεί συντονιστικά ως one-stop-shop.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών στις 20 Μαΐου, ο ΣΦΕΕ τονίζει τον σπουδαίο ρόλο της Κλινικής Έρευνας στην προάσπιση της Δημόσιας Υγείας υπογραμμίζοντας πως χάρη στην κλινική έρευνα έχουμε σε λιγότερο από ένα χρόνο εμβόλια κατά της πανδημίας COVID-19.

Παγκοσμίως διεξάγονται πάνω από 4.800 κλινικές μελέτες για την εξεύρεση κατάλληλης θεραπείας κατά της COVID-19, ενώ ερευνώνται πάνω από 1.000 υποψήφια φάρμακα, με 100 από αυτά να αποτελούν υποψήφια εμβόλια.

Ο ΣΦΕΕ, έχοντας κατανοήσει πλήρως την προστιθέμενη αξία της Κλινικής Έρευνας, αγωνίζεται διαχρονικά, με τον πλέον δυναμικό τρόπο, για την ανάπτυξη της στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας υστερεί στον αριθμό κλινικών μελετών όταν συγκρίνεται με χώρες της Ευρώπης που έχουν παρόμοιο μέγεθος. Στην Ευρώπη επενδύονται ετησίως πάνω από €36 δις με την Ελλάδα δυστυχώς να απορροφά περίπου €100 εκατομμύρια. Σε σύγκριση με την Ελλάδα, η Ουγγαρία προσελκύει 5 φορές περισσότερες, η Δανία 30 φορές περισσότερες και το Βέλγιο προσελκύει 70 φορές περισσότερες επενδύσεις σε φαρμακευτική Έρευνα & Ανάπτυξη.

Όπως σημειώνει η διοίκηση του Συνδέσμου, την τελευταία διετ