Στο 3,7% η συμβολή του φαρμάκου στο Ελληνικό ΑΕΠ

Την ανάγκη να συνειδητοποιήσει και να αξιοποιήσει η Πολιτεία την ισχυρή συνεισφορά της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελληνική Οικονομία τονίζει ο ΣΦΕΕ.

Εξασφαλίζοντας πολυάριθμες θέσεις εργασίας για υψηλής εκπαίδευσης απασχολούμενους και αποτελώντας μοχλό ανάπτυξης του ΑΕΠ, ο κλάδος του φαρμάκου θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την Πολιτεία.

Μάλιστα η συνολική εισφορά του κάδου στο ΑΕΠ προσεγγίζει το 3,7%, όμως την ίδια στιγμή παρά την αξία αυτή, η πολιτικές που εφαρμόζονται επιβαρύνουν και υπονομεύουν τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Ελλάδος. Ειδικότερα σημειώθηκαν τα εξής:

  • Η συνολική συμβολή του κλάδου του φαρμάκου σε όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε περίπου 6,9 δις ευρώ (περίπου 3,7% του Ελληνικού ΑΕΠ).

  • Για κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του φαρμάκου δημιουργούνται άλλα 3,1 ευρώ ΑΕΠ στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

  • Η συνολική επίδραση του φαρμακευτικού κλάδου στην απασχόληση εκτιμάται σε 163.000 θέσεις εργασίας.

  • To 60% των απασχολούμενων στην παραγωγή φαρμάκου είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

  • Η επίδραση στα φορολογικά έσοδα από τη δραστηριότητα του κλάδου φαρμάκου ξεπερνά τα 1,9 δις ευρώ.

  • Ο κλάδος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες της Ελληνικής Οικονομίας, και έχει δυνατότητα να καταγράψει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στο άμεσο μέλλον.

  • H υιοθέτηση του μοντέλου της ανοιχτής καινοτομίας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διείσδυση ελληνικών επιχειρήσεων στον αναπτυσσόμενο χώρο των φαρμακευτικών βιομηχανιών.

Όπως σημείωσαν οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών εταιρειών, προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η δυναμική, η Πολιτεία θα πρέπει να λάβει και τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ ανέφερε συγκεκριμένα ότι οι ιθύνοντες καλυμμένοι από την εφαρμογή του μέτρου του clawback, γνωρίζουν ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες και δεν θα αρνηθούν την προμήθειας της αγοράς με φάρμακα και θα πληρώσουν τις δυσβάστακτες επιβαρύνσεις. Ίσως για το λόγο αυτό να μην λαμβάνουν πρωτοβουλίες και να μην προχωρούν σε μη οριζόντιες κινήσεις.

Δείτε επίσης: Κλειστός προϋπολογισμός 32,5 εκατ. ευρώ για τις γ-σφαιρίνες


Η στρατηγική που παρουσίασε χθες ο ΣΦΕΕ και στηρίζεται σε 7 πυλώνες έχει βασικό στόχο τη σύνδεση της αύξησης του προϋπολογισμού με τους στόχους εξοικονόμησης έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη. Η στρατηγική αυτή προέκυψε από μελέτη της Deloitte για λογαριασμό των EFPIA-ΣΦΕΕ και είναι και κοστολογημένη αλλά και χρονικά προσδιορισμένη

Μάλιστα στον πρώτο πυλώνα που αφορά στον επαναπροσδιορισμό του Φαρμακευτικού Προϋπολογισμού ο οποίος είναι ανεπαρκής και δεν καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της χώρας, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι έχει υπολογιστεί ότι η επίδραση στο Δημόσιο Προϋπολογισμό είναι της τάξης των 150-250 εκατ. ευρώ ετησίως για 3 έτη και χρειάζεται 1 έτος για πλήρη υλοποίηση.

Επίσης στο δεύτερο πυλώνα που αφορά στην ενίσχυση των προσπαθειών για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ως αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να αποκτήσουμε ένα ορθολογικό και αποδοτικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αναφέρεται πως οι προτάσεις του ΣΦΕΕ μπορούν να πετύχουν εξοικονόμηση 5% ετησίως και απόδοση οφέλους περίπου 230 εκατ. ευρώ με χρόνο υλοποίησης 2 με 3 έτη.

Γενικότερα, οι φαρμακευτικές φαίνεται ότι έχουν ένα σχέδιο όμως υπάρχει δυσκολία στο να συνομιλήσουν με το βασικό τους εταίρο, την Κυβέρνηση. Δυστυχώς φαίνεται πως όλη η ενέργεια της πολιτικής ηγεσίας, δικαίως ίσως απορροφήθηκε από τη μάχη με την πανδημία με τον κορονοϊό τους τελευταίους μήνες.

Πηγή: Healthmag.gr


Δείτε περισσότερα

2 views0 comments