Στο 1,22 δισ. ευρώ η αξία των φαρμάκων που διακινούν τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Αύξηση κατά 18% παρουσίασε η κατηγορία των ΦΥΚ του ΕΟΠΥΥ κατά την προηγούμενη χρονιά.

Στο συνολικό ποσό του 1,22 δις ευρώ διαμορφώθηκε η αξία των σκευασμάτων που διακινούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, κατά την περσινή χρονιά.

Πρόκειται κυρίως για σκευάσματα υψηλού κόστους και για τα οποία οι ασφαλισμένοι δεν πληρώνουν τίποτα. Η συγκεκριμένη «αγορά» μάλιστα πέρυσι παρουσίασε σημαντική άνοδο της τάξης του 18%, καθώς το 2018 η αντίστοιχη αξία της εν λόγω κατηγορίας σκευασμάτων είχε διαμορφωθεί στο 1,03 δις ευρώ. Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία, δικαιολογεί σε σημαντικό βαθμό και την εκτόξευση του clawback για το 2019 το οποίο προσδιορίστηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας στα 787 εκατ. ευρώ, έναντι 572 εκατ. ευρώ το 2018.

Να σημειώσουμε ακόμη ότι ο ΕΟΠΥΥ με βάση και τα τελικά στοιχεία κλήθηκε να αποζημιώσει φάρμακα αξίας 3,31 δις ευρώ για την περσινή χρονιά διαθέτοντας βέβαια μόλις 1,945 δις ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό εξασφαλίστηκε από τις επιβαρύνσεις προς τη φαρμακοβιομηχανία. Η δε συνολική αγορά αποζημιούμενων φαρμάκων, παρουσίασε πέρυσι αύξηση της τάξης του 10% καθώς το 2018 είχε φτάσει κοντά στα 3 δις ευρώ.

Πέρα από το clawback οι φαρμακευτικής καλούνται επίσης να καταβάλουν συνολικά rebate και εκπτώσεις της τάξης των 503 εκατ. ευρώ. Φαίνεται λοιπόν ότι συνολικά η φαρμακοβιομηχανία πέρυσι κάλυψε το 40% της …Δημόσια Δαπάνης μόνο για τα εξωνοσοκομειακά φάρμακα. Επί της ουσίας φαίνεται σαν να χορηγεί δωρεάν τα σκευάσματα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους.

Όπως αναφέρεται στην πρόσφατη έκθεση του ΙΟΒΕ για την πορεία της φαρμακευτικής αγοράς το 2019, η δημόσια εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη διαμορφώθηκε στα 1,945 δις ευρώ το 2019 η οποία παραμένει σχεδόν στα ίδια επίπεδα την τελευταία 5ετία έναντι 5,1 δις ευρώ το 2009, καταγράφοντας συνολική μείωση -61,9%. Ταυτόχρονα, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη συμμετοχή της βιομηχανίας με τους μηχανισμούς υποχρεωτικών επιστροφών (clawback και rebate), όπου για το 2019 φτάνουν κοντά στα 1,3 δισ. ευρώ σημειώνοντας 31% αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία η συνολική εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη (συμπεριλαμβανομένης της εκτιμώμενης συμμετοχής των ασθενών και της φαρμακοβιομηχανίας) ότι έφτασε τα 3,95 δις ευρώ το 2019. Η ραγδαία μείωση της δημόσιας εξωνοσοκομειακής χρηματοδότησης την περίοδο 2009-2019 κατά περίπου 61% είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση στη συμμετοχή της βιομηχανίας την ίδια περίοδο κατά 264%.

Διαβάστε επίσης: Απαιτείται αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 1,3 δις ευρώ σε ορίζοντα 3ετίας

Να συμπληρώσουμε ακόμη ότι η δημόσια νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη καθορίστηκε στα 597 εκατ. ευρώ για το 2019 σημαντικά μειωμένη σε σχέση με το 2015 (764 εκατ. ευρώ), πριν την επιβολή κλειστού προϋπολογισμού. Η συνεχόμενη μείωση της δημόσιας νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της επιβάρυνσης της φαρμακοβιομηχανίας (μέσω των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων), η οποία για το 2019 εκτιμάται στα 513 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Healthmag.gr


Δείτε περισσότερα

5 views0 comments