''Στον πάγο'' πολλές κλινικές δοκιμές λόγω της πανδημίας

Μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου 2020, τα ποσοστά ολοκλήρωσης κλινικών δοκιμών μειώθηκαν παγκοσμίως, μεταξύ 13% και 23%.

Λιγότερες κλινικές δοκιμές ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κάτι που σύμφωνα με ειδικούς θα μπορούσε να επηρεάσει την ιατρική έρευνα για τις επόμενες δεκαετίες! Προηγουμένως είχε αναφερθεί ότι περισσότερο από το 80% των κλινικών δοκιμών ανεστάλησαν μεταξύ 1ης Μαρτίου και 26ης Απριλίου 2020, λόγω κυρίως της πανδημίας. Σε νέα έρευνα, επιστήμονες του Penn State College of Medicine, εξέτασαν περισσότερες από 117.000 κλινικές δοκιμές στην Ευρώπη, την Ασία και άλλες περιοχές για να διαπιστώσουν πώς επέδρασε η πανδημία στην κλινική έρευνα. Η ανάλυση έδειξε ότι η επίπτωση είναι ουσιαστική, ιδιαίτερα για δοκιμές που χρηματοδοτούνται από κυβερνητικές, ακαδημαϊκές ή ιατρικές οντότητες, δήλωσε ο ερευνητής Nour Hawila. Μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου 2020, τα ποσοστά ολοκλήρωσης κλινικών δοκιμών μειώθηκαν παγκοσμίως, μεταξύ 13% και 23%. Λιγότεροι συμμετέχοντες εγγράφηκαν τον Απρίλιο του 2020 έναντι του Απριλίου του 2019. Δοκιμές επιχορηγούμενες από φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες ήταν πιο πιθανό να ολοκληρώνουν τις εγγραφές. O Hawila δήλωσε, ότι η πανδημία καθιστά πιο δύσκολο για τους ερευνητές να εγγράψουν και να παρακολουθήσουν ασθενείς σε κλινικές δοκιμές. Επίσης, η έρευνα έδειξε μετατόπιση στις προτεραιότητες όσον αφορά την έρευνα. 472 (11%) των δοκιμών μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου 2020 συνδέονταν με την πανδημία. Η πανδημία είχε μικρότερη επίπτωση στις κλινικές δοκιμές σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη, όπως στην Αίγυπτο. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο Clinical and Translational Science. Πηγή: Clinical and Translational Science,


Δείτε περισσότερα νέα