Στα 4 δις ευρώ η φαρμακευτική δαπάνη το 2019 σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ

Updated: Jan 3, 2020


Όπως φαίνεται στη 8η τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το κλείσιμο της χρονιάς το φάρμακο αποτέλεσε το 50% των συνολικών εξόδων του οργανισμού. Σε μια ακόμη λογιστική απεικόνιση στοιχείων με αρκετά ερωτηματικά προχώρησε κατά την εκπνοή του 2019 ο ΕΟΠΥΥ, αναρτώντας στο διαδίκτυο τόσο τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2020 όσο και τα τελικά στοιχεία για το 2019. Συγκεκριμένα προχθές 31/12 αναστήθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια με τις οποίες εγκρίνονται αφενός ο νέος προϋπολογισμός του οργανισμού αφετέρου η 8η και λογικά τελευταία τροποποίηση του περσινού προϋπολογισμού. Με βάση την τελευταία, ο οργανισμός φαίνεται να παρουσίασε πέρυσι συνολικά έξοδα 8.013 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3.967 αφορούσαν στη φαρμακευτική δαπάνη. Ειδικότερα, κατά την τελευταία τροποποίηση του προϋπολογισμού για το 2019, ο οργανισμός εμφάνισε έσοδα 7.658 εκατ. ευρώ τα οποία προέρχονταν από:

 • Σύνολο Εισφορών ΦΚΑ: 4.669 εκατ. ευρώ

 • Κρατική Επιχορήγηση: 173,7 εκατ. ευρώ

 • Λοιπά Έσοδα: 72 εκατ. ευρώ

 • Clawback & Rebate: 2.440,76 εκατ. ευρώ

 • Έσοδα Υπέρ Τρίτων: 300 εκατ. ευρώ.

Στα παραπάνω προστίθεται ταμειακό υπόλοιπό από το 2018 ύψους 309,63 εκατ. ευρώ και επιστροφές χρημάτων/επιχορηγήσεων που δεν απορροφήθηκαν 45,15 εκατ. ευρώ. Έτσι το σύνολο των εσόδων φτάνει στα 8.013 όσα δηλαδή και τα έξοδα.

Αναλυτικότερα τα κύρια έξοδα συνολικά έφτασαν στα 7.772,3 δις ευρώ και σ αυτά προστίθεται εκτιμώμενο πλεόνασμα περίπου 240,7 εκατ. ευρώ κι έτσι ο προϋπολογισμός φαίνεται ισοσκελισμένος.

Τα έξοδα διαμορφώνονται ως εξής:

 • Φαρμακευτική δαπάνη: 3.967 εκατ. ευρώ

 • Δαπάνες υγείας ιδιωτικού τομέα: 2.379,4 εκατ. ευρώ

 • Μεταβιβάσεις προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης: 902,9 εκατ. ευρώ

 • Δαπάνες προσωπικού: 45 εκατ. ευρώ

 • Λειτουργικές/διοικητικές δαπάνες: 129,9 εκατ. ευρώ

 • Επιστροφές χρημάτων/επιχορηγήσεις που δεν απορροφήθηκαν: 45,1 εκατ. ευρώ

 • Έξοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις: 2,85 εκατ. ευρώ

 • Απόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 300 εκατ. ευρώ

Σχετικά με τη φαρμακευτική δαπάνη το συνολικό κονδύλι φαίνεται σχετικά δυσνόητο αλλά λογικά περιέχει προϋπολογιζόμενα 733 εκατ. ευρώ που αφορούσαν στο λογαριασμό για δαπάνη προηγούμενης χρήσης.

Την ίδια στιγμή με βάση τον προϋπολογισμό για το 2020 προβλέπονται ισοσκελισμένα έσοδα-έξοδα στα 6.572,8 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά τα έσοδα προέρχονται από:

 • Σύνολο Εισφορών ΕΦΚΑ: 4.697 εκατ. ευρώ

 • Κρατική Επιχορήγηση: 100 εκατ. ευρώ

 • Λοιπά Έσοδα: 82,58 εκατ. ευρώ

 • Clawback & Rebate: 1.097,7 εκατ. ευρώ

 • Έσοδα Υπέρ Τρίτων: 295 εκατ. ευρώ.

 • Στα παραπάνω προστίθεται ταμειακό υπόλοιπό από το 2019 ύψους 141,59 εκατ. ευρώ και έτσι το σύνολο των εσόδων φτάνει στα 6.572,8 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα τα έξοδα προϋπολογίζονται σε:

 • Φαρμακευτική δαπάνη: 2.909,2 εκατ. ευρώ

 • Δαπάνες υγείας ιδιωτικού τομέα: 2.288,5 εκατ. ευρώ

 • Μεταβιβάσεις προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης: 900 εκατ. ευρώ

 • Δαπάνες προσωπικού: 42,5 εκατ. ευρώ

 • Λειτουργικές/διοικητικές δαπάνες: 135 εκατ. ευρώ

 • Έξοδα από επιχορηγήσεις κλπ για επενδύσεις: 2,68 εκατ. ευρώ

 • Απόδοση εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 295 εκατ. ευρώ

Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα εδώ


33 views0 comments