Σημαντική μείωση στα χρέη του Δημοσίου προς φαρμακευτικές

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι μη εξοφλημένες απαιτήσεις των εταιρειών φαρμάκου είναι της τάξης των 518 εκατ. ευρώ.

Στα 517,6 εκατ. ευρώ διαμορφώνονταν τα χρέη Νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις με βάση τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει ο ΣΦΕΕ στο τέλος Σεπτεμβρίου. Το ποσό αυτό δείχνει ότι η πορεία των οφειλών του Δημοσίου προς τις εταιρείες σημειώνει κάμψη όμως δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι ειδικά το δίμηνο Αυγούστου- Σεπτεμβρίου, τα νοσοκομεία παρουσίαζαν έλλειψη ρευστότητας ώστε να παραγγείλουν φάρμακα.

Ειδικότερα, στα τέλη Σεπτεμβρίου τα χρέη ανέρχονταν στα 301,5 εκατ. ευρώ για τον ΕΟΠΥΥ (από 323,75 εκατ. ευρώ ένα μήνα νωρίτερα) και στα 196,51 εκατ. ευρώ για τα νοσοκομεία (από 261,95 εκατ. ευρώ). Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό που είχε αγγίξει τα 680 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τετραμήνου του τρέχοντος έτους και απομειώθηκε λόγω των συμψηφισμών rebate και clawback.

Το αντίστοιχο ποσό στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 ήταν 555,65 εκατ. ευρώ δηλαδή παρουσιάζεται μία μείωση 6,8% των συνολικών οφειλών η οποία προέρχεται κατά 22,8% από τα νοσοκομεία ενώ ο ΕΟΠΥΥ δείχνει μια αύξηση 6,6% των οφειλών του.

Αξίζει ακόμη να επισημάνουμε ότι με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον μήνα Νοέμβριο σημειώνεται σημαντική βελτίωση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του τομέα της Υγείας. Ειδικότερα στα δημόσια νοσοκομεία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν τον Νοέμβριο στα 354 εκατ. ευρώ, έναντι 447 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο (μείωση 20,8%). Στον ΕΟΠΥΥ, ανήλθαν τον Νοέμβριο στα 193 εκατ. ευρώ, έναντι 221 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο (μείωση 12,6%). Οι συνολικές οφειλές νοσοκομείων και ΕΟΠΥΥ έφτασαν στα 547 εκατ. ευρώ, έναντι 668 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο, καταγράφοντας μείωση 121 εκατ. ευρώ ή 18,1%.

Πάντως παρά τη μείωση των ληξιπρόθεσμων, που καταγράφεται στα νοσοκομεία μετά τις εκλογές, η συνολική εικόνα δείχνει διόγκωση των οφειλών σε σύγκριση με τις αρχές του έτους. Ενδεικτικό είναι πως τον Ιανουάριο του 2019, τα νοσοκομεία και ο ΕΟΠΥΥ είχαν οφειλές που άγγιζαν το μισό δισεκατομμύριο (499 εκατ. ευρώ), αλλά ξεπερνούσαν κατά πολύ το μισό δις τον Νοέμβριο (547 εκατ. ευρώ).

Ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής. Στον ΕΟΠΥΥ και τα δημόσια νοσοκομεία, τα παραπάνω ποσά είναι μικτά, καθώς υφίσταται απαίτηση για rebate και clawback που δεν έχει συμψηφιστεί ακόμα. Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα εδώ

7 views0 comments