Πώς θα εγγραφείτε σε οικογενειακό γιατρό

Η διαδικασία δεν περιλαμβάνει κατάθεση δικαιολογητικών και διεκπεραιώνεται από τον γιατρό, κατά την επίσκεψη του πολίτη στο ιατρείο.

Απλοποιείται η διαδικασία εγγραφής σε οικογενειακό γιατρό. Με την προηγούμενη διαδικασία, προβλεπόταν η υποβολή δικαιολογητικών, όπως η αίτηση εγγραφής.

Η διαδικασία αυτή αλλάζει και την εγγραφή αναλαμβάνει ο γιατρός, όπως προκύπτει από σχετική εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους.

Στην εγκύκλιο, αναφέρεται πως κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πολίτη σε οικογενειακό γιατρό, ακολουθούνται τα εξής βήματα:

Ο οικογενειακός ιατρός εισέρχεται στο πληροφοριακό σύστημα (ιστοσελίδα rdv.ehealthnet.gr).

Επιλέγει την εγγραφή νέου λήπτη υπηρεσιών Υγείας ΛΥΥ, εισάγει τον ΑΜΚΑ του λήπτη και συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία αυτού (συνημμένα υποδείγματα περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο).

Ως οικογενειακός ιατρός εμφανίζεται ο ίδιος.

Ο οικογενειακός ιατρός υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση και ακολούθως από το πληροφοριακό σύστημα εκδίδονται:

  • Η βεβαίωση εγγραφής, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της αίτησης και τα στοιχεία του οικογενειακού ιατρού.

  • Οι προσωρινοί κωδικοί του λήπτη υπηρεσιών Υγείας για την πρόσβασή του στο πληροφοριακό σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στο σύστημα περιλαμβάνονται οδηγίες για την πρόσβασή του. Πηγή: iatronet.gr


Δείτε περισσότερα νέα