Πως υπολογίζεται το clawback στα νοσοκομειακά φάρμακα

Με σχετική καθυστέρηση εκδόθηκε η απόφαση για τον υπολογισμό του clawback στα φάρμακα των νοσοκομείων για το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Αν και οι περισσότερες φαρμακευτικές εταιρείες είναι ήδη προετοιμασμένες, περιμένουν μέσα στο επόμενο διάστημα τις ειδοποιήσεις για την υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης στα φάρμακα, η οποία συνήθως περιέχει και εκπλήξεις. Οι εκτιμήσεις των εταιρειών αναφέρουν clawback της τάξης των 330 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται βέβαια τα φάρμακα 1Α που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ για τις ιδιωτικές κλινικές. Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε ήδη τη σχετική απόφαση στην οποία φαίνεται πως στην περίπτωση των νοσοκομειακών φαρμάκων δεν αλλάζει ο προσδιορισμός του clawback όπως συνέβη με τα φάρμακα που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ. Η αναλογία 90% – 10% διατηρείται, δηλαδή το 90% του clawback επιβαρύνει το σύνολο των εταιρειών και το 10% εκείνες που παρουσίασαν ανάπτυξη δηλαδή αύξηση τζίρου.

Ειδικότερα η Υπουργική αναφέρει: 1. Τον καθορισμό της μεθόδου υπολογισμού της υπέρβασης των ποσών που αφορούν στη φαρμακευτική δαπάνη των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, για το έτος 2020, ως ακολούθως:

Σε πρώτο στάδιο υπολογίζεται η συνολική νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη, που προκύπτει από τα τιμολόγια που εκδόθηκαν για όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα σε νοσοκομειακές τιμές, μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης 5%, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ..

Σε δεύτερο στάδιο και σε περίπτωση υπέρβασης των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4549/2018 (Α΄ 105) ορίων, το ποσό αυτό επιμερίζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ α) κατά 90% με βάση το τελικό μερίδιο αγοράς κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ. Το τελικό μερίδιο κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ προκύπτει βάσει των πωλήσεων στην αρχική αξία των τιμολογίων για όλα τα προϊόντα της (νοσοκομειακή τιμή μείον θεσμοθετημένη έκπτωση 5%) δια της συνολικής νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης και β) κατά 10% με βάση το μερίδιο ανάπτυξης κάθε εταιρείας ή ΚΑΚ, σε επίπεδο επικράτειας, όπου ως μερίδιο ανάπτυξης λαμβάνεται ο λόγος ανάπτυξης εταιρείας προς το άθροισμα όλων των θετικών αναπτύξεων. Ως ανάπτυξη εταιρείας λαμβάνεται η θετική διαφορά μεταξύ των καθαρών πωλήσεων (αρχική αξία των τιμολογίων, όπως αναφέρεται ανωτέρω, αφαιρουμένων περαιτέρω των προαιρετικών εκπτώσεων και του ποσού επιστροφής της παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31)), κατά το τρέχον εξάμηνο, και των καθαρών πωλήσεων κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους αφαιρουμένου σε αυτή την περίπτωση και του ποσού που έχει προκύψει από το clawback.

Παράλληλα, το άθροισμα των ποσών για όλες τις εταιρείες που εμφανίζουν θετική διαφορά (ανάπτυξη εταιρείας) είναι η βάση για τον υπολογισμό του μεριδίου ανάπτυξης. Από το ποσό που θα προκύψει από τον ως άνω υπολογισμό, ανά φαρμακευτική εταιρεία ή ΚΑΚ, αφαιρούνται οι προαιρετικές εκπτώσεις που έχει προσφέρει και το ποσό επιστροφής της παρ. 3 του άρθρου 35 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31), που έχει καταλογιστεί σε κάθε εταιρεία ή ΚΑΚ, ώστε να προκύψει το τελικό ποσό υπέρβασης της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης που θα καταλογιστεί σε κάθε εταιρεία ή ΚΑΚ.

Για τις εταιρείες για τις οποίες συντρέχει η περίπτωση καθολικής διαδοχής (π.χ. συγχώνευση μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων εταιρειών ή ΚΑΚ), ως «ανάπτυξη εταιρείας» λαμβάνεται η θετική διαφορά μεταξύ των αθροιστικών πωλήσεων, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, του τρέχοντος εξαμήνου των εμπλεκομένων εταιρειών ή ΚΑΚ και των αθροιστικών πωλήσεων τους κατά το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους αφαιρουμένου σε αυτή την περίπτωση και του ποσού που έχει προκύψει από το Clawback. Σε περιπτώσεις καθολικής διαδοχής οι εταιρείες θα υποβάλουν στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β΄) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά στοιχεία των εταιρειών που εμπλέκονται στη προαναφερθείσα διαδικασία (π.χ. επωνυμία εταιρειών, ΑΦΜ, χρόνος διαδοχής κ.α.)

2. Το τελικό ποσό επιστροφής (clawback) αποτελεί έσοδο και εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων 5693 του προϋπολογισμού των Δημοσίων Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, τρέχοντος έτους και καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό της ταμειακής διαχείρισης κάθε νοσοκομείου και του ΕΟΠΥΥ ή συμψηφίζεται με ισόποσες οφειλές τους προς τους αντίστοιχους προμηθευτές.

Ο υπολογισμός του ποσού επιστροφής θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση κατόπιν αποστολής, των σχετικών στοιχείων με ευθύνη των λογιστηρίων των νοσοκομείων, προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας. Στη συνέχεια η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Τμήμα Β΄) θα υπολογίζει και θα επιβάλλει το τελικό ποσό επιστροφής, στις φαρμακευτικές εταιρίες ή στους κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΚ). Ο υπολογισμός και η επιβολή του ποσού επιστροφής για την νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ ανά φαρμακευτική εταιρία ή ΚΑΚ, γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ.

3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φαρμακευτικών εταιριών ή κατόχων άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΚ), με τους κανόνες της παρούσας απόφασης, διακόπτεται κάθε συμβατική σχέση με τα νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ, μέχρι να τακτοποιηθούν οι οφειλές τους.

4. Τα φάρμακα που προμηθεύονται τα Δημόσια Νοσοκομεία μέσω κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών της ΕΚΑΠΥ δεν υπολογίζονται στη διαμόρφωση του μεριδίου αγοράς της φαρμακευτικής εταιρίας ή του ΚΑΚ. Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα νέα

© 2019 George Kalafatakis

Get Social

  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube
  • Twitter Social Icon
  • Facebook Social Icon