Προσφυγικό-μεταναστευτικό: ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα


Στο προσφυγικό-μεταναστευτικό δεν μπορεί να υπάρξουν δυστυχώς εύκολες λύσεις. Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται όμως για να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα να δημιουργηθεί συναίνεση όλων των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και των πολιτών. Η ευθύνη για τη δημιουργία αυτής της συναίνεσης είναι όλων και κυρίως της κυβέρνησης. Δεν γίνεται σε θέματα υψίστης σημασίας για την ομαλή πορεία της χώρας να αντιμετωπίζονται με στείρο αντιπολιτευτικό πνεύμα. Το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό και τόσο δύσκολο που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί διαφορετικά, αλλά και δεν πρέπει να καθυστερούμε στην επίλυση του. Πέραν αυτού χρειάζεται, η συνεργασία και η βοήθεια και πολλών δυνάμεων του εξωτερικού. Το έλλειμμα αλληλεγγύης των Ευρωπαίων εταίρων είναι απαράδεκτο και δεν βοηθάει να λυθεί αυτό το θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρώπη, και όχι μόνο. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Όλοι μαζί πρέπει να καθίσουν και να δούνε πως θα αντιμετωπισθεί το πρόβλημα. Αν δεν αντιμετωπισθεί πανευρωπαϊκά το μεταναστευτικό-προσφυγικό γρήγορα μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο με πολύ άσχημε επιπτώσεις στην οικονομία, την κουλτούρα και την ασφάλεια της Ευρώπης. Η Τουρκία παραβιάζει τη σχετική συμφωνία και δεν συγκινούνται οι μεγάλοι της Ευρώπης καθόλου. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο γίγαντας, αν είναι γίγαντας η Ευρώπη, να μην έχει τη δυνατότητα να επιβάλει την τήρηση των συμφωνιών που κάνει με τρίτα κράτη. Αφήνει να δημιουργούνται κακά προηγούμενα τα οποία μπορεί να υποσκάψουν το μέλλον της. Η Ευρώπη σαν σύνολο θα πρέπει να καταλάβει ότι στο θέμα αυτό δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Χρειάζεται απόλυτη αλληλεγγύη και ίση κατανομή των βαρών. Για την επίλυση του προσφυγικού-μεταναστευτικού απαιτούνται κατάλληλες πανευρωπαϊκές πολιτικές. Δυστυχώς το προσφυγικό ήρθε για να μείνει και όσο πιο γρήγορα δοθεί μια οριστική λύση τόσο το καλύτερο. Πέραν αυτού όμως η Ευρώπη θα πρέπει σε συνεργασία με άλλες μεγάλες δυνάμεις να ασκήσουν κατάλληλες πολιτικές και πιέσεις για την ειρήνη σε όλες τις περιοχές που υπάρχουν εντάσεις και να συμβάλουν μαζί σε πολιτικές για την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη των μη ανεπτυγμένων χωρών της μέσης ανατολής, ώστε οι κάτοικοι των να έχουν τη δυνατότητα αξιοπρεπούς επιβίωσης στις πατρογονικές τους εστίες. Μόνο έτσι θα γίνει εφικτή η μείωση ή και η αξάλειψη της ανάγκης των κατοίκων των χωρών αυτών να μεταναστεύουν. Κανένας δεν θέλει να εγκαταλείψει τον τόπο που γεννήθηκε αν εκεί μπορεί να εργαστεί, να αναπτυχθεί και να ζήσει αξιοπρεπώς.