Προβλέψεις του φορολογικού νομοσχεδίου


Κατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο, την Τρίτη, στη Βουλή και μπαίνει στην τελική ευθεία για ψήφιση. Μεταξύ άλλων προβλέπει μειώσεις φόρων, ενώ αποσαφηνίζονται πλήρως η υποχρεωτική πλέον χρήση των ηλεκτρονικών δαπανών.

Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα με ανώτερο ποσό τις 20.000 ευρώ. Όσοι συγκεντρώνουν ποσοστό μικρότερο του 30% του εισοδήματος, θα φορολογούνται με 22% για τα ποσό που υπολείπεται.

Σύμφωνα με την σχετική διάταξη, το ποσό του εισοδήματος επί του οποίου θα υπολογίζεται το 30% είναι το συνολικό εισόδημα, αφαιρουμένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, και του ποσού που δίνεται για διατροφή.

Προβλέπονται εξαιρέσεις για φορολογούμενους, που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής:

Στον φορολογούμενο, του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ.

Σε περίπτωση που οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί και οι οποίες αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών, περιορίζεται στο 20%. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες, έχουν καταβληθεί ηλεκτρονικά.

Το ποσό των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής δήλωσης, όπου καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον, δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οι πραγματικοί δικαιούχοι, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις, μπορούν να χρησιμοποιούν τους εν λόγω λογαριασμούς ανάλογα με τις πραγματοποιούμενες δαπάνες τους. Τα ίδια ισχύουν και για πιστωτικές κάρτες με δικαιούχους κύρια και πρόσθετα μέλη.

Οι εξαιρέσεις του κανόνα για συλλογή ηλεκτρονικών αποδείξεων είναι οι εξής:

Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση. Οι κάτοικοι αλλοδαπής. Δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, και κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε δήλωση. Οι υπηρετούντες υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. Οι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Οι φορολογούμενοι που σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και ψυχιατρικό κατάστημα. Οι φυλακισμένοι.

Τελικές σημαντικές προσθήκες:

Διάταξη που διαγράφει οφειλές των φορολογουμένων μέχρι και 10 ευρώ. Διατάξεις με τις οποίες κάνουν πιο εντατικούς τους ελέγχους στις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσα από πλατφόρμες όπως η AirBnB. Διατάξη με την οποία το πλαφόν των δαπανών για λειτουργική αισθητική ή ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων περιορίζεται στα 16.000 ευρώ και θα αποσβένεται σταδιακά στα 4 χρόνια. Τέλος ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και οι λοιπές συνεισπραττόμενες σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, για κρασί παραγωγής των μικρών οινοπαραγωγών του άρθρου 71 του ίδιου Κώδικα, τα οποία μέχρι και την 31.12,2018 δεν είχαν διατεθεί στην κατανάλωση: α) επιστρέφονται στον οινοπαραγωγό μετά από αίτησή του, εφόσον έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν επιρριφθεί στην κατανάλωση ή συμψηφιστεί. β) διαγράφονται μετά από αίτηση του οινοπαραγωγού, εφόσον η είσπραξή τους εκκρεμεί.

Πηγή: news247.gr