Πράσινο φως για 5 νέα φάρμακα στην ΕΕ.


Η αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (CHMP) έδωσε το πράσινο φως για την έγκριση 5 νέων φαρμάκων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Συνολικά, το 2019, η επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για 66 νέες θεραπείες.

Ειδικότερα, η επιτροπή πρότεινε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για τα φάρμακα:

  • Beovu (broucicizumab) της Novartis, που αφορά την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

  • Recarbrio (imipenem /cilastatin/relebactam) της MSD για λοιμώξεις που οφείλονται σε αερόβιους Gram-αρνητικούς οργανισμούς σε ενήλικες με περιορισμένες επιλογές θεραπείας.

  • Amsparity (adalimumab) της Pfizer για τη θεραπεία ορισμένων φλεγμονωδών και αυτοάνοσων διαταραχών. To φάρμακο είναι βιο-ομοειδές του πρώτου σε πωλήσεις φαρμάκου στον κόσμο, του βιολογικού Humira της Abbvie.

  • Τέλος, η επιτροπή συνέστησε τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για δύο γενόσημα φάρμακα από την εταιρεία Accord. Πρόκειται για το Azacitidine Accord (αζακιτιδίνη), για τη θεραπεία των μυελοδυσπλαστικών συνδρόμων, της χρόνιας μυελομονοκυτταρικής λευχαιμίας και της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας και του Dexmedetomidine Accord (dexmedetomidine) για την επαγωγή ελαφριάς έως μέτριας καταστολή ενήλικων σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Εκτός από την έγκριση νέων φαρμάκων, η CHMP πρότεινε την επέκταση των ενδείξεων για αρκετές υπάρχουσες θεραπείες, όπως του Akynzeo (φοβενοτουσίτη /παλονοσετρόνη), του Darzalex (daratumumab) της Janssen και του Stelara (ustekinumab) της ίδιας εταιρείας. Πηγή: virus.com.gr

60 views0 comments