Πιστώθηκαν 100 εκατ. ευρώ για εμβόλια στον ΕΟΠΥΥ

Γεγονός αποτελεί η ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ με 100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για τον εμβολιασμό των ασφαλισμένων.

Την αύξηση του ποσού που αφορά στις «επιχορηγήσεις για δαπάνες περίθαλψης», αλλά και τη δημιουργία της νέας «Δαπάνης Εμβολίων» με την ισόποση αύξησή του, κατά 100 εκατ. ευρώ προβλέπει η 8η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Το τελευταίο, πρακτικό στάδιο στη διαμόρφωση διακριτής δαπάνης για τα εμβόλιο υλοποιήθηκε με την έκδοση της 8ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, κατ’ εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), που ενεργοποίησε τη διαδικασία διαμόρφωσης ξεχωριστού κλειστού προϋπολογισμού.

Η ΚΥΑ προσδιόρισε το ύψος της δαπάνης, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την εξαίρεση της εν λόγω δαπάνης από τον προϋπολογισμό για τα φάρμακα. Ειδικότερα, με την ΚΥΑ των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών, το ύψος της δαπάνης των εμβολίων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών του ΕΟΠΥΥ καθορίζεται στα 100 εκατ. ευρώ για το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2020 έως Δεκέμβριο 2020.

«Σε περίπτωση υπέρβασης άνω των 100 εκατ. ευρώ, το υπερβάλλον ποσό επιμερίζεται σε κάθε φαρμακευτική εταιρεία ή κάτοχο άδειας κυκλοφορίας με βάση το ποσοστό συμμετοχής κάθε φαρμακευτικής εταιρείας ή ΚΑΚ στη δαπάνη. Στη διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ανάπτυξης (10% του ποσού)», στον τρόπο κατανομής του clawback, της υπέρβασης δηλαδή της φαρμακευτικής δαπάνης διευκρινίζει η ΚΥΑ.

Όπως προκύπτει από το προσχέδιο του Προϋπολογισμού, το δημοσιονομικό κόστος για το 2021 θα ανέλθει στα 170 εκατ. ευρώ.

Η ανάγκη για απόσπαση της δαπάνης των εμβολίων, όπως και της φαρμακευτικής δαπάνης των ανασφάλιστων αποτελούν δύο εκ των διεκδικήσεων του φαρμακευτικού κλάδου τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τον εκτροχιασμού του clawback. Το ίδιο ζητούμενο έχουν αναδείξει όμως και οι εκπρόσωποι των ασθενών, με την Ένωση Ασθενών Ελλάδα να χαρακτηρίζει θετική την εξέλιξη σημειώνοντας όμως τη σημασία ύπαρξης ενός ξεχωριστού προϋπολογισμού για την πρόληψη και τη δημόσια υγεία και όχι αποκλειστικά για τον εμβολιασμό.

Θυμίζουμε πως βάσει του νόμου τα εμβόλια εξαιρούνται από τη συνολική φαρμακευτική δαπάνη από 1η Σεπτεμβρίου.

Με βάση την υλοποίηση της συγκεκριμένης διαδικασίας, εκτιμάται ότι ένα σημαντικό κονδύλι αποσύρεται από τον προϋπολογισμό για τα φάρμακα, μειώνοντας έτσι και το clawback. O νέος “κλειστός προϋπολογισμός” για τα εμβόλια εκτιμάται ότι δεν θα κλείσει με υπέρβαση παρά το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική αύξηση άνω του 30% τη δαπάνη για αντιγριπικά εμβόλια, τα οποία φέτος αποζημιώνονται στο σύνολό τους από τον ΕΟΠΥΥ.

Από την άλλη μεριά, η σχετική ελάφρυνση θεωρείται ιδιαίτερα μικρή. Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα νέα