Παράταση της αίτησης για ρύθμιση δόσεων rebate-clawback


Με νέα υπουργική απόφαση ανακοινώνεται προς παρόχους/ προμηθευτές υπηρεσιών Υγείας η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ένταξης στη ρύθμιση των οφειλών από rebate-clawback ετών 2013-2019, όπως ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα, με την υπ. αριθμ. Β2β/Γ.Π.οικ. 77678 απόφαση του υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 5394 Β’ /08-12-2020) ορίστηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την ένταξη στη ρύθμιση η 10η Δεκεμβρίου 2020.

Για τους ενδιαφερόμενους, η αποδοχή ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων πραγματοποιείται από την πλατφόρμα «Ενημέρωση Συναλλασσομένων» : https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInbox

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ θα δημοσιευθεί η σχετική πράξη προσδιορισμού του ύψους και του πλήθους των δόσεων και μαζί με αυτή η νεότερη ανακοίνωση για τον τρόπο εξόφλησης αυτών.

Ο οργανισμός διευκρινίζει ότι παρέχεται η δυνατότητα στους παρόχους / προμηθευτές πρόωρης εξόφλησης του ποσού οφειλής ή καταβολής μεγαλύτερου πλήθους δόσεων.

Με σκοπό την παροχή αυτής της διευκόλυνσης στην προαναφερθείσα πράξη προσδιορισμού του ύψους και πλήθους των δόσεων. θα υπάρχει σχετική ταυτότητα οφειλής.

Όσοι επιθυμούν να ενημερωθούν για το συνολικό ποσό οφειλής ετών 2013-2019 μπορούν να το βρουν μέσω της επιλογής « Ανάλυση Οφειλών» της πλατφόρμας «Ενημέρωση Συναλλασσομένων». Πηγή: virus.com.gr


Δείτε περισσότερα νέα