Παράθυρο για πρόσθετες δόσεις εμβολίων!


Με τροπολογία, που συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή, προβλέπεται ότι η Ελλάδα μπορεί να προμηθευτεί πρόσθετες δόσεις εμβολίων, πλην εκείνων, που προέρχονται από την Ε.Ε.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ρύθμιση έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης για την προμήθεια του εμβολίου των Ρώσων και των Κινέζων, τα οποία φαίνεται ότι είναι το ίδιο ασφαλή και αποτελεσματικά, με εκείνα που έχουν δοκιμαστεί στις δυτικές χώρες.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι το υπουργείο Υγείας δύναται να προμηθεύεται τα εμβόλια για την covid-19 “με απευθείας προμήθεια κατά τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης με παραγωγό φαρμακευτική εταιρεία, ενόψει της άμεσης και επιτακτικής ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας”.

Μάλιστα, ορίζεται ότι “η προμήθεια των εμβολίων και η σύναψη της σχετικής σύμβασης διενεργείται μέσω της ανώνυμης εταιρείας Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), μετά από πρόκληση κατά τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης σε τουλάχιστον 2 εταιρείες, που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Υπεύθυνη για το θέμα θα είναι τριμελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον υπουργό Υγείας, το γενικό γραμματέα δημόσιας υγείας και τον πρόεδρο του Ε.Ο.Φ. Ανάμεσα στα άλλα, η επιτροπή είναι αρμόδια για τη λήψη απόφασης διάθεσης του πλεονάσματος εμβολίων σε τρίτα κράτη. Πηγή: virus.com.gr


Δείτε περισσότερα νέα