Οι 6 στους 10 Έλληνες δεν προτίθενται να αγοράσουν ΜΗΣΥΦΑ εκτός φαρμακείων


Έρευνα αποδεικνύει ότι οι μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών έχει καλή γνώση για τα ΜΗΣΥΦΑ τα οποία όμως θέλει να τα προμηθεύεται αφού έχει συμβουλευτεί έναν επιστήμονα υγείας.

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα έρευνας* η οποία εκπονήθηκε με σκοπό τον καθορισμό της γνώσης, των συνηθειών και των κριτηρίων επιλογής των ΜΗΣΥΦΑ όσον αφορά στον ελληνικό πληθυσμό. Σ αυτή φαίνεται πως οι 6 στους 10 πολίτες δεν θα αγόραζαν ΜΗΣΥΦΑ εκτός φαρμακείου ενώ οι 8 στους 10 έχουν καλή γνώση για αυτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα φαίνεται να έχει καταλαγιάσει ο θόρυβος που είχε προκληθεί από την απελευθέρωση της τιμής των ΜΗΣΥΦΑ αλλά κυρίως το ενδεχόμενο του ανοίγματος της αγοράς. Το εγχείρημα για την επέκταση των πωλήσεων από τα σούπερ μάρκετ τελικά δεν υλοποιήθηκε ποτέ και μάλιστα φαίνεται πως η ελληνική κοινωνία σήμερα, δεν θα το δεχόταν τόσο εύκολα. Ίσως στο μέλλον όμως τα πράγματα αλλάξουν.

Ειδικότερα με βάση την έρευνα:

Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων (79,8%) έδειξε μέτρια προς καλή γνώση σχετικά με τις κατηγορίες των ΜΗΣΥΦΑ.

Οι επαγγελματίες υγείας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενημέρωση του γενικού πληθυσμού σχετικά με τα σκευάσματα (84%).

Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής των ΜΗΣΥΦΑ, η πλειονότητα των συμμετεχόντων επηρεάζεται από τη σύσταση του ιατρού (66,1%) και του φαρμακοποιού τους (60%).

Η τιμή του προϊόντος φαίνεται να είναι σημαντικός παράγοντας, ειδικότερα για τους μεγαλύτερους σε ηλικία (70+ ετών) σε σχέση με τους νεότερους (18-29 ετών).

Το 61,2% των ερωτηθέντων δήλωσε δισταγμό στην αγορά ΜΗΣΥΦΑ από χώρο εκτός φαρμακείου, καθώς επιθυμεί τη συμβουλή του φαρμακοποιού (63,4%), αμφιβάλλει για τις συνθήκες φύλαξης (42,6%) και έχει συνηθίσει να τα αγοράζει από το φαρμακείο (30,5%).

Επίσης, το 69,6% των ερωτηθέντων πιστεύει πως η διάθεση των ΜΗΣΥΦΑ από τα super markets θα αυξήσει την αλόγιστη και λανθασμένη χρήση τους.

Μεταξύ άλλων, οι νέοι είναι πιθανότερο να αγοράσουν ΜΗΣΥΦΑ από χώρο εκτός φαρμακείου, συγκριτικά με τους ηλικιωμένους.

Το 53,3% των συμμετεχόντων καταφεύγει στη χρήση αντιβιοτικών χωρίς τη συμβουλή των επαγγελματιών υγείας.

Συμπερασματικά, οι επαγγελματίες υγείας φαίνεται να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ενημέρωση του γενικού πληθυσμού σχετικά με τη χρήση των ΜΗΣΥΦΑ, ενώ η αυτοφαρμακοθεραπεία φαίνεται να έχει επεκταθεί στην ελληνική κοινωνία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Τέλος, ο ελληνικός πληθυσμός δεν φαίνεται πρόθυμος να αποδεχθεί τη διάθεση των ΜΗΣΥΦΑ σε χώρους εκτός φαρμακείου.

Η μελέτη με τίτλο «Αξιολόγηση της γνώσης και των συνηθειών του Ελληνικού πληθυσμού σχετικά με τα Μη Υποχρεωτικός Συνταγραφούμενα Φάρμακα», έγινε σε διάρκεια 5 μηνών, όπου 782 ενήλικες προσεγγίστηκαν σε κοινοτικά φαρμακεία και ερωτήθηκαν ανώνυμα. Κάθε ένας εξ αυτών συμμετείχε στην έρευνα συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε 9 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η μελέτη έγινε από τους: Θεοδώρα Τάτσιου, Παναγιώτης-Νικόλαος Λαλαγκάς, Γεώργιος Πουλέντζας και Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα από το Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Χρήστος Κοντογιώργης από το Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη. Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα εδώ

67 views0 comments