Οι έξι άξονες για την αξιοποίηση των 32 δις ευρώ

Έμφαση στη μείωση φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, τις μεταρρυθμίσεις και την καταπολέμηση της παραοικονομίας.

Την ίδια ώρα που στη Γερμανία, η καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ εξαντλεί τη διαπραγματευτική δύναμή της για να επιτύχει ένα δύσκολο συμβιβασμό μεταξύ πολλών διαφωνούντων στο φιλόδοξο σχέδιο Next Generation EU, στην Ελλάδα το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου διαμορφώνει ήδη το πλαίσιο για την αξιοποίηση των 32 δις, που ελπίζεται ότι θα κατανεμηθούν τελικά στη χώρα μας.

Και αυτό, καθώς, αν επιτευχθεί τελικώς η πολυπόθητη μέση λύση, τότε τα χρονοδιαγράμματα θα είναι “σφικτά” και η Αθήνα επιδιώκει να μη χαθεί καθόλου πολύτιμος χρόνος. 

Οι 6 βασικές καταευθύνσεις

Το πλαίσιο βασίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες (Καθημερινή), σε 6 κατευθύνσεις, για την εξειδίκευση των οποίων θα δημιουργηθούν αντίστοιχες υποομάδες:

  • Περιφερειακή ανάπτυξη.

  • Ψηφιακός μετασχηματισμός.

  • Πράσινη ανάπτυξη.

  • Ενίσχυση υποδομών.

  • Απασχόληση και κοινωνική συνοχή.

  • Έξυπνη επιχειρηματικότητα που αφορά κυρίως την καινοτομία στην παραγωγή.

Η κατάρτιση της πρότασης  θα είναι σύνθετη, καθώς το πρόγραμμα που θα συνταχθεί και θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συνδυάζεται και να μην αλληλοεπικαλύπτεται με το νέο ΕΣΠΑ (από το οποίο υπολογίζεται ότι θα εισρεύσουν άλλα 19 δις ευρώ).

Πέραν της παραπάνω κρίσιμης προϋπόθεσης, θα πρέπει να καλύπτει ουσιαστικές ανάγκες για την ανάκαμψη της χώρας και να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις να υλοποιηθεί, κάτι που κανονικά πρέπει να αφήνει ξάγρυπνους όσους το σχεδιάζουν στην προεδρία της κυβέρνησης και στην Επιτροπή Πισσαρίδη.