Μια νέα πόλη 10.800 κατοικιών στο Ελληνικό


Η διοίκηση της Lamda Develop-ment εκτιμά ότι για την αξιοποίηση του Ελληνικού, κατά τα επόμενα 25 έτη, θα απαιτηθούν συνολικές επενδύσεις ύψους 7 δις ευρώ. Εξ αυτών, για την πρώτη πενταετία η Lamda έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει η ίδια ή μέσω συνεργασιών ή και συμφωνιών με τρίτους επενδύσεις ύψους 1,5 δις. Για τη χρονική περίοδο μετά τη λήξη της πρώτης πενταετίας και μέχρι τα 25 έτη εκτιμά ότι θα απαιτηθούν ενδεικτικά κεφάλαια ύψους 5,5 δις, για την υλοποίηση επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν μέσω σύναψης συνεργασιών ή και συμφωνιών με τρίτα μέρη. Αυτά επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, στο ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στον ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι, λαμβανομένου υπόψη και του τιμήματος των 915 εκατ. για την εξαγορά της «Ελληνικό Α.Ε. από το ΤΑΙΠΕΔ, το σύνολο των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της αξιοποίησης του ακινήτου εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 8 δις. Με βάση τη σύμβαση, η εταιρεία έχει δεσμευτεί να πραγματοποιήσει μέσω της Hellinikon Global Investors (με την ίδια την εταιρεία να παραμένει εγγυήτρια στη σύμβαση) την επενδυτική υποχρέωση ύψους 4,6 δις, προσδιορίζοντας η ίδια τον σχεδιασμό της αξιοποίησης του ακινήτου στο πλαίσιο του ΣΟΑ (σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης). Το χρονοδιάγραμμα αξιοποίησης του ακινήτου εκτείνεται συνολικά σε 25 έτη και το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή περίπου 10.800 κατοικιών, κάποιες εκ των οποίων σε δύο ψηλά κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης.

Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης περίπου 1.000 δωμάτια σε τρία ξενοδοχεία, πέραν του ξενοδοχείου του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο (IRC). Αυτά θα είναι ένας πύργος ξενοδοχείου και λοιπών χρήσεων περίπου 600 δωματίων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης (ψηλό κτίριο), άλλο πολυτελές ξενοδοχείο (5 αστέρων) περίπου 270 δωματίων στη μαρίνα και, τέλος, παραθαλάσσιο πολυτελές ξενοδοχείο περίπου 170 δωματίων.

Προβλέπεται επίσης η κατασκευή δύο εμπορικών κέντρων, ενώ θα κατασκευαστούν μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, στα οποία περιλαμβάνεται ένα πολυδύναμο κέντρο πολλαπλών λειτουργιών και εκδηλώσεων με πύργο παρατήρησης, που αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, ένα ενυδρείο - ερευνητικό κέντρο και ένα ιατρικό κέντρο. Στις λοιπές χρήσεις γραφείων και εμπορίου περιλαμβάνεται ένας πύργος γραφείων και λοιπών χρήσεων (μεικτής χρήσης) στη Λ. Βουλιαγμένης. Σημαντικό τμήμα του ακινήτου θα καλυφθεί από το μητροπολιτικό πάρκο πρασίνου και αναψυχής, κοινόχρηστους χώρους και λοιπά έργα υποδομής.

Η συνολική αξία που θα δημιουργηθεί από τις επενδύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια αξιοποίησης του ακινήτου θα προέλθει κατά 58% από πωλήσεις κατοικιών, κατά 8% από την αποτίμηση των δύο εμπορικών κέντρων μετά την ολοκλήρωση και τη λειτουργία τους, κατά 6% από την αποτίμηση των ξενοδοχείων μετά την ολοκλήρωσή τους και κατά 28% από τη λειτουργική εκμετάλλευση ή πώληση άλλων ακινήτων (περιλαμβανομένης και της προεξόφλησης μελλοντικών εσόδων του συγκροτήματος καζίνο).

Μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια η Lamda δηλών