Με τον αραμπά οι διαδικασίες εισόδου σκευασμάτων στην αγορά μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης

Πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα και τι ζητά η αγορά.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι παρά την συμφωνία που επιτυγχάνεται με την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης των καινοτόμων προϊόντων, πολυδαίδαλες γραφειοκρατικές διαδικασίες καθυστερούν την πρόσβαση αυτών στην αγορά σε χαμηλότερες τιμές από αυτές στις οποίες αντίστοιχα σκευάσματα κυκλοφορούν. Καθυστερήσεις που φτάνουν και τους τρεις μήνες.

Έτσι, όπως λένε παράγοντες της αγοράς, το άριστο έργο που η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης πραγματικά με υπερβάσεις πετυχαίνει, αμαυρώνεται από καθυστερήσεις γραφειοκρατικών αγκυλώσεων.

Την εποχή που συμβαίνουν αλλαγές στο πραγματικό κόσμο με κατεύθυνση την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση των λειτουργιών του κράτους, σε αυτό το σημείο φαίνεται να μην έχει γίνει τίποτα.

Αποτέλεσμα αυτού είναι οι ασθενείς να ταλαιπωρούνται μέσω άλλων διαδικασιών (Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης Φαρμάκων Υψηλού κόστους, εισαγωγές ΙΦΕΤ) προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις θεραπείες τους. Ωστόσο, επισημαίνουν παράγοντες, οι καθυστερήσεις δεν είναι μόνο απόρροια γραφειοκρατικών αγκυλώσεων αλλά και προβλημάτων από την πλευρά των εταιρειών. Όπως λέγεται, οι χρόνοι ολοκλήρωσης θα ήταν ακόμη μικρότεροι αν προσέρχονταν καλύτερα προετοιμασμένες.

Και συνεχίζουν οι πηγές μας: ενώ ο νόμος ορίζει τις 180 ημέρες από την στιγμή που θα κατατεθεί ο φάκελος στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων μέχρι και την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης στην σχετική Επιτροπή, η διάρκεια επεκτείνεται έως και τρεις μήνες εξαιτίας των γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Ως εκ τούτου, για να λυθεί το πρόβλημα η αγορά ζητά:

1) Να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία δηλαδή η διοίκηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων και η τελευταία να προωθεί προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υγείας τις αποφάσεις της επιτροπής Διαπραγμάτευσης σε καθημερινή βάση.

2) Η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει την εισαγωγή στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων και ενός σκευάσματος-κωδικού αφού ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που ο Υπουργός Υγείας υπογράψει την έγκρισή του τότε αυτόματα αυτό να εισέρχεται στη λίστα.

Πηγή: iatronet.gr


Δείτε περισσότερα νέα

31 views0 comments