Με αύξηση 4,7% «τρέχει» η αγορά φαρμάκου

Στα 3,9 δις ευρώ εκτιμάται για το 2019 η αγορά φαρμάκων με τα γενόσημα να διατηρούν σταθερά χαμηλό μερίδιο.

Με ρυθμό ανόδου της τάξης του 4,7% σε αξία και 2,8% σε όγκο, κινείται το 2019 η αγορά φαρμάκου στο δίκτυο των ιδιωτικών φαρμακείων, παρά τις σημαντικές μειώσεις τιμών αλλά και την περιορισμένη είσοδο νέων σκευασμάτων στην αγορά τους προηγούμενους μήνες. Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρίας μελετών IQVIA για λογαριασμό του ΣΦΕΕ, για τους 9 πρώτους μήνες του 2019 η αγορά φαρμάκων σε ετήσια βάση (1/10/2018-30/9/2019) διαμορφώνεται στα 3,9 δις ευρώ σημειώνοντας αύξηση σε απόλυτες τιμές της τάξης των 170 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα εν λόγω στοιχεία, το συγκεκριμένο διάστημα, παρατηρήθηκε μείωση -1,4%% στα πρωτότυπα φάρμακα υπό προστασία πατέντας από πλευράς όγκου και -2,6% από πλευράς αξίας ενώ στα γενόσημα, η αύξηση ήταν της τάξης του 5,3% στον όγκο η οποία συνοδεύτηκε με αύξηση 7,7% σε αξίες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, συνολικά στο εν λόγο 12μηνο, τα πρωτότυπα φάρμακα (με πατέντα προστατευόμενη ή μη), απορρόφησαν περίπου το 61% της αγοράς σε αξίες (32,4% με προστασία πατέντας και 28,5% off patent) και τα γενόσημα το 21,1% της αγοράς.

Από πλευράς όγκου, τα πρωτότυπα υπό προστασία πατέντας σκευάσματα απορρόφησαν το 9,5% της αγοράς, τα εκτός πατέντας πρωτότυπα το 36,9% και τα γενόσημα το 32,5%.

H συνολική λιανική αγορά υπολογίζεται λοιπόν σε 3,9 δις ευρώ το τέλος του προηγούμενου Σεπτέμβριου σε 12μηνη βάση (1/10/2018-30/9/2019), όπως αναφέραμε έναντι 3,73 δις ευρώ το αντίστοιχο προηγούμενο 12μηνο (1/10/2017-30/9/2018). Από αυτά, τα πρωτότυπα αυξήθηκαν από τα 2,15 δις ευρώ στα 2,17 δις ευρώ και τα γενόσημα αυξήθηκαν σε 0,9 δις ευρώ από 0,83, ενώ περίπου στα 838 εκατ. ευρώ εκτιμάται η αγορά των λοιπών προϊόντων από 765 εκατ. ευρώ. Εδώ εντοπίζεται μια σημαντική διαφοροποίηση στο τι κατηγοριοποιεί ως λοιπά σκευάσματα η IQVIA Επιπλέον, από τα 3,9 δις ευρώ τα 3,52 δις ευρώ αφορούν φάρμακα που αποζημιώνονται από το ασφαλιστικό σύστημα και μόλις 0,38 δις ευρώ αφορούν φάρμακα που δεν αποζημιώνονται. Σύμφωνα με την IQVIA, από τις μειώσεις τιμών που εφαρμόσθηκαν για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που αποζημιώνονται, θα έπρεπε να έχει υπάρξει μια εξοικονόμηση που αναμενόταν να φθάνει τα 79,4 εκατ. ευρώ στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2018 έως το Σεπτέμβριο του 2019. Όμως τελικά όχι μόνο δεν υπήρξε εξοικονόμηση αλλά φαίνεται και ενίσχυση των πωλήσεων κατά 115,7 εκατ. ευρώ, καθώς οι μειώσεις τιμών «εξανεμίστηκαν» από την αύξηση πωλήσεων κατά 85,2 εκατ. ευρώ λόγω αύξησης του όγκου και κατά 110 εκατ. ευρώ λόγω της αλλαγής του μίγματος των θεραπευτικών σχημάτων ή αλλιώς την υποκατάσταση. Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα εδώ

37 views0 comments