Με αρχικό προβλεπόμενο rebate και clawback 1,13 δισ. ευρώ ξεκινά το 2020 ο ΕΟΠΥΥ

Με τις επιβαρύνσεις σε προμηθευτές και παρόχους να αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο έσοδό του δημοσιεύτηκε ο προϋπολογισμός του οργανισμού.

Αύξηση εσόδων αλλά και εξόδων προβλέπει ο προϋπολογισμός για τον ΕΟΠΥΥ κατά το 2021 με μεγάλο χρηματοδότη βέβαια τις φαρμακευτικές και τους ιδιώτες παρόχους. Ειδικότερα σύμφωνα με το σχετικό πίνακα τα έσοδα του οργανισμού προβλέπονται στα 6.645 εκατ. ευρώ, έναντι 6.431 εκατ. ευρώ το 2020. Την ίδια στιγμή τα έξοδα υπολογίζονται στα 6.777 εκατ. ευρώ έναντι 6.572 εκατ. ευρώ το 2020. Βεβαία, ο ΕΟΠΥΥ επίσημα για φάρμακα και παρόχους θα διαθέσει 5.425 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μεγάλο μέρος αφορά σε clawback και rebate το οποίο σε πρώτη φάση διαπιστώνεται στα 1,13 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, με βάση τον προϋπολογισμό ο ΕΟΠΥΥ θα διαθέσει για 2.359,3 εκατ. ευρώ για φάρμακα και για Λοιπές Παροχές Ασθένειας 1.934 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα ποσά για τις ανάγκες κάλυψης των ασφαλισμένων θα προκύψουν από τις αναγκαστικές εκπτώσεις και επιστροφές των φαρμακευτικών εταιρειών και των ιδιωτών παρόχων.

To clawback τελικά ήρθε για να μείνει και δη για τον τομέα του φαρμάκου δεν φαίνεται να διαφοροποιείται επιβαρύνοντας έντονα τα οικονομικά φάρμακα. Μάλιστα ενώ αρχικά είχε αποφασιστεί να δοθεί μία μικρή ανάσα σε αυτά, μειώνοντας τη συμμετοχής τους στο επονομαζόμενο και ως clawback ανάπτυξης δηλαδή την υπέρβαση στη δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση τζίρου, τελικά αυτό αναιρέθηκε.

Ειδικότερα η ελάφρυνση μέσω εξαιρέσεων γενοσήμων και off-patent φαρμάκων από το μερίδιο ανάπτυξης στην κατανομή του ποσού της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης (clawback), καταργήθηκε με το άρθρο 61 του νόμου 4764/2020 του Υπουργείου Υγείας.

Το εν λόγω άρθρο (αρχικά άρθρο 11 της τροπολογίας που ρύθμιζε τα θέματα εμβολιασμού για τον κορονοϊό) καταργεί το σημείο εκείνο διάταξης που προέβλεπε την εξαίρεση των γενοσήμων και των off patent (φάρμακα που έχει λήξει η πατέντα τους) από τον υπολογισμό του μεριδίου της ανάπτυξης κατά τον επιμερισμό του clawback.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι «διαγράφεται το τέταρτο εδάφιο», με αναφορά στο νόμο 4052, που φέρεται να αλλάζει τα δεδομένα στην κατανομή του clawback, όπως αναφέρει και σε επιστολή στον Υπουργό Υγείας, ο ΣΦΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι με νομοθετική ρύθμιση τον περασμένο Σεπτέμβριο (άρθρο 47, Ν. 4722/2020) θεσπίστηκαν οι εξαιρέσεις γενοσήμων και off patent φαρμάκων, από το 10% του clawback που αφορούσε στην αύξηση του τζίρου των εταιρειών (90% της υπέρβασης clawback καλύπτεται από το σύνολο των φαρμακευτικών εταιρειών και το 10% αποδίδεται στις εταιρείες που έχουν αύξηση τζίρου οδηγώντας προς τα πάνω τη δαπάνη).

Μάλιστα, το «90/10», με ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε μόλις στις 15 Δεκεμβρίου, έγινε 80/20.

Η αναδρομικότητα όλων των παραπάνω ενίσχυε τις δυσμενείς επιπτώσεις του clawback στην επιχειρηματικότητα, αλλά και στην καινοτομία και την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα. Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα νέα