“Μαζεύτηκε” η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην Υγεία

Το 2020 έκλεισε με 685 εκατ. ευρώ χρέη της Δημόσιας Υγείας προς τον ιδιωτικό τομέα.

Αν και μέχρι τον Οκτώβριο τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορέων της Δημόσιας Υγείας διατηρούσαν αυξημένα χρέη προς τους ιδιώτες προμηθευτές και παρόχους, τελικά το τελευταίο δίμηνο επιτεύχθηκε σημαντική μείωση. Συγκεκριμένα το 2020 έκλεισε με αύξηση στα ληξιπρόθεσμα προς τον εν λόγω τομέα μόνο κατά 56 εκατ. ευρώ, αν και η αύξηση αυτή είχε εκτοξευθεί στα περίπου 450 εκατ. ευρώ δύο μήνες πριν.

Ειδικότερα το τέλος Δεκεμβρίου 2020 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς προμηθευτές και δικαιούχους ήταν αυξημένες κατά 121 εκατ. ευρώ, με το 45% αυτών να αφορά στον τομέα της Υγείας. Η κατάσταση αυτή είναι σαφέστατα βελτιωμένη σε σχέση με τα μέσα της χρονιάς όπου τα συνολικά ληξιπρόθεσμα ήταν αυξημένα κατά 520 εκατ. ευρώ με το 81% να αφορά στον κλάδο της υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΟΠΥΥ μειώθηκαν το τέλος Δεκεμβρίου σε σχέση με το τέλος του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 182 εκατ. ευρώ από 185. Την ίδια στιγμή τα χρέη προς τα νοσοκομεία αυξήθηκαν από τα 344 εκατ. ευρώ στα 503 εκατ. ευρώ, αν και τον Οκτώβριο είχαν φτάσει στα 790 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει να επισημανθεί βέβαια ότι η μείωση των ληξιπρόθεσμων στην Υγεία έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με τη διαδικασία των επιστροφών, δηλαδή του γνωστού clawback το οποίο δίνουν οι περισσότεροι προμηθευτές και ιδιαίτερα ο κλάδος του φαρμάκου. Προφανώς η αποκλιμάκωση από τον Νοέμβριο και μετά έχει να κάνει και με τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα στοιχεία του Προϋπολογισμού, η Κυβέρνηση αισιοδοξεί να μειώσει το έλλειμμα που έχει δημιουργηθεί από τα Νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ειδικότερα σημειώνεται ότι η πρόβλεψη για το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των Νοσοκομείων και της ΠΦΥ αναμένεται να διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 14 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 52 εκατ. ευρώ σε σχέση προς το αντίστοιχο εκτιμώμενο μέγεθος για το τρέχον έτος. Ειδικότερα, αναμένεται αύξηση εσόδων κατά 21 εκατ. ευρώ, ενώ στο σκέλος των εξόδων προβλέπεται μείωση κατά 31 εκατ. ευρώ, σε σχέση προς τα εκτιμώμενα μεγέθη του έτους 2020.

Όπως αναφέρεται για το 2020 το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των Νοσοκομείων και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 66 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας επιδείνωση σε σχέση με την πρόβλεψη του προϋπολογισμού κατά 41 εκατ. ευρώ. Το αναμενόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται από αυξημένες εκτιμήσεις εσόδων και δαπανών κατά 227 εκατ. ευρώ και κατά 269 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, έναντι των αρχικών προβλέψεων, που οφείλονται κατά κύριο λόγο στις αυξημένες επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και το ΠΔΕ και την αντίστοιχη αύξηση των δαπανών για τη λήψη μέτρων πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού. Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα νέα