Λιγότερο από το μισό κόστος για φάρμακα καλύπτει το Δημόσιο

Περί το 55% για φαρμακευτικά σκευάσματα βαραίνει τους Πολίτες και τη φαρμακοβιομηχανία.

Η Κυβέρνηση με την ανατιμολόγηση φαρμάκων που εφάρμοσε το τέλος του 2019, αισιοδοξεί να μειώσει για φέτος την επιβάρυνση των πολιτών κατά περίπου 30 εκατ. ευρώ. Παρόλ’ αυτά το ποσό αυτό δεν αντιστοιχεί ούτε σε μείωση 2% των συνολικών ποσών που δαπανούν τα νοικοκυριά για φάρμακα, ενώ φυσικά δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τις υπέρογκες επιβαρύνσεις των rebate και clawback.

Σύμφωνα με πληροφορίες το 2019 η ιδιωτική δαπάνη για φάρμακα παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι σημειώθηκε μια ελαφρά κάμψη σε σχέση με το 2018. Ειδικότερα, πέρυσι οι Έλληνες δαπανήσαμε από την τσέπη μας περίπου 1,6 δις ευρώ για να προμηθευτούμε φαρμακευτικά σκευάσματα, έναντι 1,64 δις ευρώ το 2018. Με δεδομένο ότι η συνολική αγορά φαρμάκου φτάνει στα περίπου 6,2 δις ευρώ, τα νοικοκυριά επιβαρύνονται με το 25-26%, ενώ περίπου 30% επιβαρύνεται μέσω clawback και rebate η φαρμακοβιομηχανίας. Δηλαδή το Ελληνικό δημόσιο καλύπτει λιγότερο από το 45% των συνολικών αναγκών.

Να σημειώσουμε ότι με βάση την τρέχουσα πορεία του clawback, εάν δεν ληφθούν δραστικές αποφάσεις θα υπάρξουν δυσθεώρητες συνολικές επιβαρύνσεις που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 2 δις ευρώ! Ήδη για πέρυσι εκτιμάται ότι ξεπέρασαν τα 1,8 δις ευρώ.

Οι ιδιωτικές δαπάνες για φάρμακα, διαχωρίζονται σε 2 συγκεκριμένες κατηγορίες:

  • Η μία αφορά στη συμμετοχή μας όταν μας συνταγογραφεί ο γιατρός κάποιο σκεύασμα και θα πρέπει να καταβάλουμε το θεσμοθετημένο ποσοστό επιβάρυνσης (10% ή 25%).

  • Η δεύτερη αφορά τις αγορές ΜΗΣΥΦΑ, φάρμακα της αρνητικής λίστας αλλά και συνταγογραφούμενα τα οποία προμηθευόμαστε χωρίς συνταγή καλύπτοντας το σύνολο του κόστους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέρυσι πληρώσαμε για συμμετοχή στα συνταγογραφούμενα φάρμακα που κάλυψε ο ΕΟΠΥΥ, περί τα 630 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό περίπου το 40% αφορούσε στην πρόσθετη επιβάρυνση που προκύπτει επειδή επιλέξαμε όχι το φτηνότερο σκεύασμα αλλά κάποιο άλλο με αποτέλεσμα πέρα από τη συμμετοχή μας να πληρώνουμε και τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής.

Επίσης πληρώσαμε 285 εκατ. ευρώ για ΜΗΣΥΦΑ, περί τα 100 εκατ. ευρώ για σκευάσματα που είναι ενταγμένα στην Αρνητική Λίστα και δεν αποζημιώνονται και περί τα 580 εκατ. ευρώ για φάρμακα που ενώ συνταγογραφούνται τα πήραμε μόνοι μας χωρίς συνταγή από το φαρμακείο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το τελευταίο αυτό ποσό αφορά σε περιπτώσεις αγοράς φαρμάκων χαμηλού κόστους, ενώ ενδέχεται να περιλαμβάνονται και οι «αγορές» ιδιωτών που καταλήγουν σε παράνομες παράλληλες εξαγωγές.

Δημόσια-Ιδιωτική Δαπάνη

Θα πρέπει να επαναλάβουμε ότι η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη περιλαμβάνει τις δαπάνες για φάρμακα όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, δηλαδή τα φάρμακα που αποζημιώνονται από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η καθαρή δημόσια φαρμακευτική δαπάνη είναι το τελικό ποσό που αποζημιώνουν οι ΦΚΑ μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών επιστροφών των φαρμακευτικών εταιρειών (rebates & clawback).

Δείτε επίσης: Με το σταγονόμετρο εισάγονται στην Ελλάδα οι νέες καινοτόμες θεραπείες

Η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη περιλαμβάνει τα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων για τα αποζημιούμενα φάρμακα (θεσμοθετημένη συμμετοχή & την επιπρόσθετη επιβάρυνση που προκύπτει όταν ο ασθενής επιλέγει φάρμακο με υψηλότερη Λιανική Τιμή σε σχέση με τη Τιμή Αποζημίωσης), τις ιδιωτικές δαπάνες των καταναλωτών (ασθενών) για τα μη καλυπτόμενα από τα ασφαλιστικά ταμεία φαρμακευτικά σκευάσματα και συναφή είδη αλλά και για όσα φάρμακα πληρώνουν ή επιλέγουν να πληρώσουν εξ’ ολοκλήρου, καθώς και την αποζημίωση μέρους της δαπάνης από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Η συμμετοχή των ασθενών στα αποζημιούμενα φάρμακα διακρίνεται στη:

Θεσμοθετημένη Συμμετοχή: 0% ή 10% ή 25% επί της τιμής αποζημίωσης Επιβάρυνση που προκύπτει από τη διαφορά Λιανικής Τιμής και Τιμής Αποζημίωσης όταν ο ασθενής επιλέγει φάρμακο με Λιανική Τιμή Υψηλότερη της Τιμής Αποζημίωσης Οι λοιπές ιδιωτικές πληρωμές για φάρμακο αφορούν:

είτε σε φάρμακα μη συνταγογραφούμενα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.), είτε σε συνταγογραφούμενα που δεν αποζημιώνονται (Αρνητική Λίστα) είτε σε συνταγογραφούμενα φάρμακα που όμως ο ασθενής επέλεξε να μην κάνει χρήση του ασφαλιστικού του δικαιώματος και επέλεξε να τα πληρώσει εξ’ ολοκλήρου από την τσέπη του. Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα

4 views0 comments