Κορονοϊός: Μέτρα στήριξης στους αγρότες από το ταμείο αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ

Το έκτακτο μέτρο που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Την υποστήριξη κρίσης που τα κράτη της ΕΕ θα πρέπει σύντομα να είναι σε θέση να πληρώσουν στους αγρότες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γεωργικών προϊόντων και τροφίμων από το ταμείο αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ αύξησαν οι Ευρωβουλευτές την Παρασκευή.

Το έκτακτο μέτρο, το οποίο εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 636 υπέρ, έναντι 21 κατά και με 8 απέχοντες, θα επιτρέψει στα κράτη μέλη της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν χρήματα της Ένωσης που απομένουν από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για να αποπληρώσουν εφάπαξ αποζημίωση στους αγρότες και τις μικρές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας της COVID-19. Αυτή η στοχευμένη υποστήριξη ρευστότητας από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) θα τους βοηθήσει να παραμείνουν δραστήριοι. ● Έως 7.000 ευρώ για μεμονωμένους αγρότες, έως και 50.000 ευρώ για ΜΜΕ γεωργικών τροφίμων ● Εφάπαξ πληρωτέο έως τις 30 Ιουνίου 2021, οι αιτήσεις θα εγκριθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ● Το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανέρχεται στο 2% των κονδυλίων για προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης

Περισσότερα χρήματα και χρόνος για να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές Η αποζημίωση που θα καταβληθεί στους αγρότες που επλήγησαν περισσότερο θα μπορούσε να φτάσει τα 7.000 ευρώ, δηλαδή 2.000 ευρώ περισσότερο από ό,τι προτείνει η Επιτροπή της ΕΕ. Το ανώτατο όριο για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων πρέπει να παραμείνει στο επίπεδο των 50.000 ευρώ, σύμφωνα με την αρχική πρόταση της Επιτροπής.

Διαβάστε επίσης: Έρχονται αλλαγές στο ημερολόγιο πληρωμής των φόρων

Το ποσό για τη χρηματοδότηση του μέτρου στήριξης ρευστότητας πρέπει να περιορίζεται στο 2% του κονδυλίου της ΕΕ για προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης σε κ