Κινήσεις από φαρμακευτικές για να “ξεπαγώσει” η φαρμακευτική πολιτική

Προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης ετοιμάζονται να στείλουν στο Υπουργείο οι εκπρόσωποι του κλάδου των φαρμακευτικών.

Να ξεπαγώσουν τις κινήσεις που αφορούν στην φαρμακευτική πολιτική της Κυβέρνησης η οποία έχει τελματώσει λόγω κορονοϊού, επιδιώκουν οι εταιρείες του κλάδου, με τακτικές οχλήσεις στο Υπουργείο Υγείας. Μεταξύ αυτών σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει και μια δέσμη προτάσεων για την καλύτερη λειτουργία της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

Οι προτάσεις αυτές αφορούν:

  • Ο νόμος 4633/2019 (αρ25, 9) προβλέπει τη δυνατότητα η ΕΔ να διαπραγματεύεται…”συμφωνίες με βάση το αποτέλεσμα, συμφωνίες ανά θεραπευτική ένδειξη, συμφωνίες επιμερισμού κινδύνου και συμφωνίες σε συνάρτηση με θεραπευτικά ορόσημα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους”. Αυτό παραμένει εν πολλοίς κενό γράμμα για λόγους τεχνικούς. Θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για να διευκολυνθούν τέτοιου είδους συμφωνίες.

  • Clawback. Οι επιβαρύνσεις απαγορεύουν την υγιή διαπραγμάτευση και απαιτείται χρηματοδότηση της Φαρμακευτικής Δαπάνης μέσω: 1. Κάλυψης της φαρμακευτικής δαπάνης Ανασφάλιστων με περίπου 325 εκατ. ευρώ ετησίως, από κονδύλια κοινωνικής δαπάνης ή συνταγογράφηση μόνο από δημόσιες δομές. 2. Απόσυρσης της ρύθμισης εξίσωσης Λιανικής Τιμής με την Τιμή Αποζημίωσης των γενοσήμων περίπου 30 εκατ. ευρώ ετησίως, η οποία φαίνεται να μην έχει επιφέρει κανένα όφελος 3. Ξεχωριστό κονδύλι δαπάνης για το ΙΦΕΤ της τάξης των 120 εκατ. ευρώ για το 2020, καθώς με τη σημερινή διαδικασία ο ΕΟΠΥΥ στερείται πόρους χωρίς να συνοδεύεται από Clawback και Rebate 4. Εξυγίανσης της Θετικής Λίστας κάτι που θα μπορούσε να επιφέρει εξοικονόμηση 100 εκατ. ευρώ.

  • Να υπάρχει από κοινού ένα προ-εγκεκριμένο και ενιαίο σχέδιο συμβολαίου ως συνέπεια της Διαπραγμάτευσης.

  • Η Επιτροπή επίσης θα πρέπει να δίνει όλα τα στοιχεία καταναλώσεων που διατηρεί ο ΕΟΠΥΥ στις φαρμακευτικές έγκαιρα ώστε οι διαπραγματεύσεις να είναι πιο ουσιαστικές

  • Προτείνεται ακόμη η κατάργηση της ρύθμισης της μείωσης της συμμετοχής κατά το ήμισυ για τα προϊόντα εκείνα που έχουν ολοκληρώσει τη διαπραγμάτευση καθώς στερεί κάθε κίνητρο για περιορισμό της κατανάλωση, επιβαρύνει τον προϋπολογισμό χωρίς κανένα όφελος και δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες για διαπραγμάτευση. Επίσης η κάθε εταιρεία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να δίνει επιπλέον εκπτώσεις τις οποίες θα επωφελείται ο ασθενής και όχι το κανάλι διακίνησης

  • Για την ένταξη στην αποζημίωση νέων προϊόντων κατόπιν Διαπραγμάτευσης να επαρκεί η Υπουργική Απόφαση και όχι η έκδοση της Λίστας

  • Η επαναδιαπραγμάτευση προϊόντων ή κατηγοριών που είναι ήδη ενταγμένες στη λίστα να μην γίνεται σε βάρος (χρονικά) των νέων σκευασμάτων ή ενδείξεων

  • Όλα τα σκευάσματα που δεν επιφέρουν επίπτωση στη δαπάνη να μην παραπέμπονται σε διαπραγμάτευση και να εισάγονται αυτόματα στην Θετική Λίστα Πηγή:

Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα νέα

14 views0 comments