Κικίλιας: Μόνο μειώσεις και καμία αύξηση φαρμάκων και το 2021

Σε φάση ανατιμολόγησης βρίσκεται η αγορά φαρμάκου με τον Υπουργό Υγείας να αναφέρει ότι και φέτος θα επαναληφθεί η περσινή διαδικασία.

Χωρίς εκπλήξεις φαίνεται να κινείται η ανατιμολόγηση φαρμάκων, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και μερικές εβδομάδες και αφορά περί τα 8000 σκευάσματα. Όπως επισήμανε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, από το βήμα της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συζήτησης χθες για τον Προϋπολογισμό του 2021, η διαδικασία θα είναι αντίστοιχη με αυτή που θεσμοθετήθηκε πέρυσι. Στόχος είναι να μην υπάρξει καμία αύξηση τιμής αλλά μόνο μειώσεις και αυτές με καθορισμένο όριο.

Ειδικότερα, ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι: “Στο κομμάτι του φαρμάκου, μειώσαμε μέχρι 7% σε 3.000 κωδικούς φάρμακα χωρίς καμία αύξηση πέρυσι -το ίδιο θα ισχύει και φέτος- εξοικονομώντας 180.000.000 ευρώ, τα 50.000.000 ελαφρύνοντάς τα από τη συμμετοχή στο φάρμακο του Έλληνα φορολογούμενου”.

Ήδη ο ΕΟΦ από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020, είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του προς διαβούλευση, τις προτάσεις του Τμήματος Τιμολόγησης Φαρμάκων για τις τιμές των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων. Οι φαρμακευτικές θα έπρεπε να υποβάλλουν τις σχετικές παρατηρήσεις τους επί των τρεχουσών προτεινόμενων τιμών μέχρι την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, στην on-line εφαρμογή για την υποβολή παρατηρήσεων.

Όπως φαίνεται και από τα λεγόμενα του υπουργού, η διαδικασία θα είναι ανάλογη με εκείνη κατά την προηγούμενη ανατιμολόγηση, ένα χρόνο πριν η οποία βασίστηκε σε νέα τότε τροπολογία.

Σύμφωνα, λοιπόν με την περσινή τροπολογία, “ως τιμή διαμόρφωσης του φαρμάκου θα ορίζεται ο μέσος όρος των δύο χαμηλότερων τιμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης”. Ξεκαθαρίζεται δε, πως “κατά την ανατιμολόγηση δεν θα επιτρέπονται αυξήσεις τιμών“.

Ακόμη, “η τιμή των φαρμάκων αναφοράς εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους και των φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων τους, εφόσον είναι υψηλότερη, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον δελτίο τιμών του μέσου όρου των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης, μειώνεται σε κάθε ανατιμολόγηση ως 7% επί της τιμής του αμέσως προηγούμενου δελτίου τιμών με κατώτερο όριο το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων διαφορετικών τιμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης”. Το υπό αντικατάσταση θεσμικό πλαίσιο προέβλεπε μείωση έως 10%. Η τροπολογία καταργεί πάντως και το “μαξιλαράκι” του 10% για τα γενόσημα, καταργώντας την παράγραφο 6 του άρθρου 161 του νόμου 4600 / 2019 η οποία προβλέπει ότι “αν η τιμή ενός γενόσημου μειώνεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 10% επί της τιμής του προηγούμενου δελτίου τιμών όλα τα γενόσημα λαμβάνουν τιμή ίση με το 75% του αντίστοιχο προϊόντος αναφοράς”.

Σε ό,τι αφορά την τιμή του γενόσημου φαρμάκου, ξεκαθαρίζεται ότι αυτή ορίζεται στο 65% της τιμής του αντίστοιχου προϊόντος αναφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας. Η τροπολογία προβλέπει ότι “για να λάβει πρώτη φορά τιμή ένα φάρμακο αναφοράς πρέπει να έχει τιμολογηθεί σε τουλάχιστον τρία κράτη μέλη της Ευρωζώνης“. Επιπλέον, οι καθορισμένες τιμές εφαρμόζονται αναδρομικά σε όλα τα φάρμακα ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκριση τους, ενώ οι λεπτομέρειες θα αποσαφηνιστούν με υπουργική απόφαση.

Ακόμη προβλέπεται ότι τα φάρμακα με Κόστος Ημερησίας Θεραπείας μικρότερο του Κόστους Ημερησίας Θεραπείας που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας δεν ανατιμολογούνται. “Οι τιμές των φαρμάκων των οποίων το Κόστος Ημερησίας Θεραπείας κατά την ανατιμολόγηση προκύπτει χαμηλότερο από το Κόστος Ημερησίας Θεραπείας που ορίζεται με απόφαση του υπουργού υγείας μειώνονται μέχρι το όριο αυτό“. Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα νέα

25 views0 comments