Καλπάζουν οι επιβαρύνσεις για τα νοσοκομειακά φάρμακα του ΕΟΠΥΥ

Στα 104 εκατ. ευρώ υπολογίζονται για το 2020 τα clawback και rebate για τα φάρμακα 1Α που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ.

Επιβαρύνσεις που εκτιμώνται στα 104 εκατ. ευρώ καταλογίζει ο ΕΟΠΥΥ προ τις φαρμακευτικές εταιρείες προκειμένου να έχει τους σχετικούς πόρους για να αποζημιώσει νοσοκομειακά φάρμακα (1Α). Σύμφωνα με τη σχετική – έκτη- αναθεώρηση του προϋπολογισμού του, ο οργανισμός προβλέπει αύξηση του rebate κατά 8,5 εκατ. ευρώ στα 17 εκατ. ευρώ και εκτίμηση για συνολικό clawback στην κατηγορία για το 2020 της τάξης των 87 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως καταγράφεται στη σχετική 6η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ,  αναφορικά με το clawback φαρμακευτικής δαπάνης νοσοκομειακής μόνο χρήσης για το 2020, «το συνολικό ποσό του για το 2020 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί συνολικά στα 87 εκατ. ευρώ και το ποσό rebate για τα φάρμακα αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης που θα βεβαιωθεί προς τις φαρμακευτικές εταιρείες για το σύνολο του έτους αναμένεται να ανέλθει στα 17 εκατ. ευρώ».

Σημειώνεται ότι κατά τη σύνταξη του αρχικού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2020, δεν έχει εγγραφεί στο λογαριασμό «Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία( clawback Φαρμακευτικής Δαπάνης νοσοκομειακής μόνο χρήσης)» και στον λογαριασμός «Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία (rebate Φαρμακευτικής Δαπάνης νοσοκομειακής μόνο χρήσης)» ποσό για clawback και rebate του 2020.

Με την τροποποίηση επισημοποιούνται οι παραπάνω επιβαρύνσεις ως έσοδο του οργανισμού, ο οποίος θα διαθέσει με βάση τις τωρινές προϋπολογισθείσες δαπάνες του, 164 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα η τροποποίηση του ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ «το συνολικό ποσό του claw back της νοσοκομειακής μόνο χρήσης για το 2020 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί συνολικά στα 87.000.000 εκατ. ευρώ και το ποσό rebate για τα φάρμακα αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης που θα βεβαιωθεί προς τις φαρμακευτικές εταιρείες για το 2020 αναμένεται να ανέλθει στα 17.000.000 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται από το επίσημο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ, στην 3η τροποποίηση του προϋπολογισμού 2020, εγγράφηκαν πιστώσεις όπου εκτιμούσε το συνολικό ποσό του claw back της νοσοκομειακής μόνο χρήσης για το 2020 ότι θα διαμορφωθεί συνολικά στα 65.000.000 εκατ. ευρώ και το ποσό rebate για τα φάρμακα αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης που θα βεβαιωθεί προς τις φαρμακευτικές εταιρείες για το πρώτο εξάμηνο του 2020 αναμένεται να ανέλθει στα 8.500.000 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς προτείνεται προς τον Υπουργό Υγείας να αποφασίσει την αύξηση των πιστώσεων ως προς τη διαφορά μεταξύ της προηγούμενης πρόβλεψης και της νέας. Συγκεκριμένα για το claw back της νοσοκομειακής μόνο χρήσης (87.000.000-65.000.000= 22.000.000 εκατ. ευρώ) και για το rebate ( 17.000.000 -8.500.000=8.500.000 εκατ. ευρώ) Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα νέα

21 views0 comments