Καλπάζουν οι επιβαρύνσεις για τα νοσοκομειακά φάρμακα του ΕΟΠΥΥ

Στα 73,5 εκατ. ευρώ υπολογίζονται -για την ώρα- τα clawback και rebate για τα φάρμακα 1Α που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ.

Επιβαρύνσεις που εκτιμώνται στα 73,5 εκατ. ευρώ καταλογίζει ο ΕΟΠΥΥ προ τις φαρμακευτικές εταιρείες προκειμένου να έχει τους σχετικούς πόρους για να αποζημιώσει νοσοκομειακά φάρμακα (1Α). Σύμφωνα με τη σχετική -τρίτη- αναθεώρηση του προϋπολογισμού του, ο οργανισμός προβλέπει αύξηση του rebate κατά 8,5 εκατ. ευρώ και εκτίμηση για συνολικό clawback στην κατηγορία για το 2020 της τάξης των 65 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως καταγράφεται στη σχετική τροποποίηση αναφορικά με το clawback φαρμακευτικής δαπάνης νοσοκομειακής μόνο χρήσης για το 2020, «το συνολικό ποσό του clawback για το 2020 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί συνολικά στα 65 εκατ. ευρώ και το ποσό rebate για τα φάρμακα αποκλειστικά νοσοκομειακής χρήσης που θα βεβαιωθεί προς τις φαρμακευτικές εταιρείες για το πρώτο εξάμηνο του 2020 αναμένεται να ανέλθει στα 8,5 εκατ. ευρώ». Για το rebate για όλο το έτος εκτιμάται συνολικά ποσό 13,5 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι «Κατά τη σύνταξη του αρχικού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ έτους 2020, δεν έχει εγγραφεί στο λογαριασμό «Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία (clawback Φαρμακευτικής Δαπάνης νοσοκομειακής μόνο χρήσης)» και στο λογαριασμός «Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία (rebate Φαρμακευτικής Δαπάνης νοσοκομειακής μόνο χρήσης)» ποσό για clawback και rebate του 2020.

Με την τροποποίηση επισημοποιούνται οι παραπάνω επιβαρύνσεις ως έσοδο του οργανισμού, ο οποίος θα διαθέσει με βάση τις τωρινές προϋπολογισθείσες δαπάνες του, 133,5 εκατ. ευρώ για φάρμακα 1Α. Παρατηρώντας το συνολικό πίνακα του προϋπολογισμού όλο το ποσό αυτό φαίνεται σαν να είναι clawback και rebate με το ετησιοποιημένο μάλιστα clawback να διαμορφώνεται στα 120 εκατ. ευρώ!

Διαβάστε επίσης: Αλαλούμ με τα αντιβιοτικά

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το 2020, είχε υπολογιστεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων το ποσό των 86 εκατ. ευρώ, το οποίο όμως είναι κάτι λιγότερο από το μισό που είχε τελικά δαπανηθεί πέρυσι. Στα 86 εκατ. ευρώ υπολογίζονται και 55 εκατ. ευρώ clawback, όπως φαίνεται και από τον πίνακα (συνολικό clawback 120 εκατ. ευρώ όπως αναφέραμε). Μετά τον επαναπροσδιορισμό των επιβαρύνσεων ο φετινός προϋπολογισμός φτάνει πλέον στα 159,5 εκατ. ευρώ.

Από το τελικό αυτό ποσό αν αφαιρεθούν οι επιβαρύνσεις 133,5 εκατ. ευρώ, τότε φαίνεται σαν να προσφέρει ο ΕΟΠΥΥ μόνο 26 εκατ. ευρώ. Κάτι που λογικά δεν ισχύει και εκτιμάται ότι διατίθενται και άλλα 55 εκατ. ευρώ που αφαιρούνται από το συνολικό clawback.

Να αναφέρουμε πάντως ότι οι συνολικές επιβαρύνσεις πέρυσι σε clawback και rebate είχαν ξεπεράσει κατά πολύ τα 100 εκατ. ευρώ, αλλά τελικά μεθοδεύτηκαν κάποιες έκτακτες ενέσεις και τα ποσά μειώθηκαν. Βέβαια αναμένονται τα σχετικά σημειώματα προς τις εταιρείες για να διευκρινιστεί το τελικό ποσό αυτών. Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα

20 views0 comments