Ιδού πως θα γίνει η διακίνηση φαρμάκων υψηλού κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία


Με απόφαση του Β. Κικίλια, καθορίστηκε πως θα γίνει η διακίνηση 85 σκευασμάτων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ προς τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Πρόκειται για σκευάσματα, τα οποία αφορούν ασθένειες, όπως πολλαπλή σκλήρυνση, αιματολογικοί καρκίνοι κλπ και που μέχρι σήμερα διατίθενται μόνο από τα φαρμακεία του οργανισμού. Γεγονός που προκαλούσε ουρές και ταλαιπωρία σε χιλιάδες ασθενείς.

Τα συγκεκριμένα φάρμακα επιλέχθηκαν γιατί πληρούν 3 σημαντικές προϋποθέσεις:

Χορηγούνται από το στόμα Συντηρούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και για τη χορήγησή τους δεν απαιτείται προέγκριση από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.).

Τα σκευάσματα

Η ρύθμιση αφορά 85 σκευάσματα, που περιέχουν τις εξής 24 δραστικές ουσίες: ANAGRELIDE, CAPECITABINE, IMATINIB, TRIFLURIDINE, BEXAROTENE, SORAFENIB TOSYLATE, REGORAFENIB, TEMOZOLOMIDE, TEGAFUR/GIMERACIL/ OTERACIL, DIMETHYL FUMARATE, FAMPRIDINE, AFATINIB, NINTEDANIB, GEFITINIB, DASATINIB, AXITINIB, SUNITINIB MALATE, BOSUTINIB, EVEROLIMUS, NILOTINIB, FINGOLIMOD, FLUDARABINE, TERIFLUNOMIDE, ERLOTINIB.

Η διαδικασία

Κατά την έκδοση συνταγής που περιέχει τα προαναφερόμενα φάρμακα, ο δικαιούχος περίθαλψης θα ενημερώνεται για τη δυνατότητα διάθεσής τους από το ιδιωτικό φαρμακείο κατόπιν σχετικού μηνύματος της ΗΔΙΚΑ στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, το οποίο και θα εκτυπώνεται επί της συνταγής του ιατρού.

Οι συνταγές θα πρέπει να αναγράφουν μόνο φάρμακα που μπορούν να διατεθούν με το συγκεκριμένο τρόπο και έναν κωδικό ΕΟΦ κάθε φορά. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος περίθαλψης επιλέξει τη λήψη φαρμάκων μέσω ιδιωτικών φαρμακείων θα πρέπει να ενεργοποιήσει, με χρήση των κωδικών ταυτοποίησης taxisnet και τον αριθμό ΑΜΚΑ, την «Εφαρμογή διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ)», του πέμπτου άρθρου του ν. 4655/2020 (Α’ 16).

Στην περίπτωση αυτή, αποκλείεται η δυνατότητα εκτέλεσης της συγκεκριμένης συνταγής σε φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ ή άλλο ιδιωτικό φαρμακείο. Η επιλογή του ιδιωτικού φαρμακείου θα αφορά κάθε συνταγή χωριστά. Για βοήθεια του ασφαλισμένου θα υπάρχει δυνατότητα συνδυαστικής αναζήτησης του φαρμακείου με στοιχεία όπως όνομα φαρμακείου, περιοχή, πόλη, τηλέφωνο, κλπ.

Στην εφαρμογή θα υπάρχει λίστα με όλα τα φαρμακεία μέλη του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, με τον οποίο θα υπογραφεί συλλογική σύμβαση για το αντικείμενο αυτό, πλην των φαρμακοποιών που θα ζητήσουν, εντός συγκεκριμένου χρόνου, την εξαίρεσή τους.

Προέλεγχος των συνταγών

Οι φαρμακοποιοί του ΕΟΠΥΥ που υπηρετούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του – Φαρμακαποθήκες που συστήνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ, θα διενεργούν προέλεγχο της συνταγής μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Ο προέλεγχος, με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, θα περιλαμβάνει έλεγχο κανονικότητας της συνταγής ως προς τα στοιχεία του ασφαλιστικού φορέα, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα υψηλού κόστους σε συνάρτηση με την πάθηση του ασφαλισμένου με αναφορά στο ιστορικό λήψης και τη συχνότητα χορήγησης προηγούμενης συνταγής.

Σε κάθε περίπτωση, θα ενημερώνεται ο ασθενής για την αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος, και σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος θα γίνεται ενημέρωση μέσω του συστήματος στο δικαιούχο περίθαλψης με συνοπτική αιτιολογία. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά η φαρμακευτική εταιρεία για την αποστολή των φαρμάκων στο επιλεγμένο από το δικαιούχο περίθαλψης, ιδιωτικό φαρμακείο για την εκτέλεση της συνταγής.

Επικύρωση από τη φαρμακοβιομηχανία

Η φαρμακευτική εταιρεία θα επικυρώνει άμεσα την παραγγελία μέσω του συστήματος. Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας λόγω ελλείψεως, θα ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος του συστήματος, τον ΕΟΠΥΥ. Το ιδιωτικό φαρμακείο θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος τόσο για την έγκριση χορήγησης του φαρμάκου όσο και για το χρόνο παράδοσης αυτού στο φαρμακείο.

Τα φάρμακα θα αποστέλλονται στα ιδιωτικά φαρμακεία είτε απευθείας είτε μέσω φαρμακαποθηκών που χρησιμοποιούν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση, θα εκδίδεται τιμολόγιο και τουλάχιστον ένα δελτίο αποστολής που θα αποστέλλεται, στο τέλος της διαδικασίας, στον ΕΟΠΥΥ υπογεγραμμένο από το φαρμακοποιό, και μαζί με το τιμολόγιο θα συνοδεύει το οικείο ένταλμα πληρωμής της εταιρείας.

Ο φαρμακοποιός του ιδιωτικού φαρμακείου κατά την παραλαβή του φαρμάκου θα σαρώνει στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ το γραμμικό κώδικα που αφορά την παραλαβή του φαρμάκου ως εμπόρευμα τρίτου, ώστε να γίνει λογιστική τακτοποίηση της Φαρμακαποθήκης του ΕΟΠΥΥ. Ο δικαιούχος περίθαλψης θα ενημερώνεται από το πρόγραμμα του ΕΟΠΥΥ για την παραλαβή του φαρμάκου από το ιδιωτικό φαρμακείο.

Ο ιδιώτης φαρμακοποιός διαθέτει το φάρμακο, αφού ελέγξει τα αναγκαία στοιχεία της συνταγής, την ταυτοπροσωπία του δικαιούχου ή την ύπαρξη νόμιμης εξουσιοδότησης για την παραλαβή του φαρμάκου, τη διάθεση του ορθού σκευάσματος, παραλαμβάνει τη συνοδευτική βεβαίωση όπου αυτή απαιτείται και κατόπιν επικολλά τις ταινίες γνησιότητας του παραδοτέου φαρμάκου στο σώμα της συνταγής, ελέγχει την ύπαρξη υπογραφής ιατρού, θέτει εν συνεχεία πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα για την εκτέλεση της συνταγής και ελέγχει την ύπαρξη της υπογραφής του παραλαβόντος, δίνει δε οδηγίες για τη λήψη του φαρμάκου στον ασθενή.

Χωρίς κόστος συμμετοχής του ασθενή

Η παραλαβή του φαρμάκου από το δικαιούχο περίθαλψης πραγματοποιείται με μηδενικό ποσοστό συμμετοχής – ατελώς κατά παρέκκλιση των διατάξεων τιμολόγησης. Δεν απαιτείται από τον ιδιώτη φαρμακοποιό έκδοση παραστατικών διακίνησης κατά τη διακίνηση των εν λόγω φαρμάκων υψηλού κόστους.

Ο φαρμακοποιός του ιδιωτικού φαρμακείου θα αποστέλλει στο Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών της Διεύθυνσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ, σε μηνιαία βάση, τις εκτελεσμένες συνταγές σε ξεχωριστό φάκελο και με συγκεντρωτική κατάσταση, όπου θα ψηφιοποιούνται από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ στο σύνολό τους. Οι ηλεκτρονικές εικόνες των συνταγών θα είναι διαθέσιμες για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ που διαθέτει φάρμακα στη συγκεκριμένη περιοχή, όπως ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της συνταγής, τα φάρμακα θα επιστρέφονται στην φαρμακαποθήκη ΕΟΠΥΥ διακίνησης, μετά την παρέλευση του 5νθημέρου μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς συμβεβλημένης με τον ΕΟΠΥΥ, με δαπάνη του τελευταίου.

Πηγή: virus.com.gr


Δείτε περισσότερα