Θωρακισμένοι με εξουδερωτικά αντισώματα για ένα χρόνο οι εμβολιασμένοι

Τα εξουδερωτικά αντισώματα που αναπτύσσουν οι εμβολιασμένοι έχουν διάρκεια τουλάχιστον ένα έτος, όπως εκτιμούν Έλληνες ερευνητές.

Τα στοιχεία προέκυψαν από την προοπτική μελέτη της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης του ΕΚΠΑ, η ανοσολογική απόκριση από τον εμβολιασμό έναντι του SARS-COV-2 διατηρείται τουλάχιστον για τρεις μήνες μετά τον πλήρη εμβολιασμό με το εμβόλιο των Pfeizer/BioNTech. Οι ερευνητές κατέγραψαν την ανοσολογική απόκριση στον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2.

Στόχος της NCT04743388 που διεξάγεται στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» είναι η εκτίμηση της κινητικής των αντισωμάτων έναντι του RBD της πρωτεΐνης Spike (S–RBD) και των εξουδετερωτικών αντισωμάτων (NAbs) έναντι του ιού SARS-CoV-2. Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από υγειονομικούς, ηλικιωμένους άνω των 80 ετών, και ασθενείς με νεοπλασματικές παθήσεις, οι οποίοι έλαβαν το εμβόλιο mRNA BNT162b2 (ComirnatyTM) των Pfeizer/BioNTech.

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα αφορούν στους υγειονομικούς και εργαζόμενους του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» τρεις μήνες μετά τον πλήρη εμβολιασμό και δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο διεθνές Eλβετικό περιοδικό Cells. Τα στοιχεία συνοψίζουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ Ευάγγελος Τέρπος, Ιωάννης Τρουγκάκος και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ).

Αναλυτικά, έλαβαν μέρος 286 υγειονομικοί και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο (με διάμεση ηλικία τα 48 έτη) χωρίς να έχουν γνωστή κακοήθη νόσο υπό χημειοθεραπευτική αγωγή ή νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Από μεθοδολογικής προσέγγισης, ο προσδιορισμός των αντισωμάτων πραγματοποιήθηκε με εγκεκριμένες μεθόδους από τον FDA των ΗΠΑ: Elecsys Anti–SARS–CoV-2 S assay (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany) για την μέτρηση των IgG αντισωμάτων έναντι του S-RBD του ιού και cPass™ SARS-CoV-2 NAbs Detection Kit (GenScript, Piscataway, NJ, USA) για την μέτρηση των NAbs. Τα αντισώματα προσδιορίστηκαν τις ημέρες:

  • 1 (D1, πριν την πρώτη δόση του εμβολίου),

  • D8,

  • D22 (πριν τη δεύτερη δόση του εμβολίου),

  • D36 (δυο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση),

  • D50 (τέσσερις εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση) και

  • τρεις μήνες μετά τη δεύτερη δόση.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως οι τιμές των εξουδετερωτικών αντισωμάτων (NΑbs) παρουσίασαν σημαντική αύξηση την D22 και έφτασαν τη μέγιστη τιμή τους μετά τη δεύτερη δόση (D36). Παρουσιάζοντας ένα ρυθμό αύξησης 3% την ημέρα και φθάνοντας μια διάμεση τιμή 97,2% εξουδετέρωσης του ιού την ημέρα 36, δηλ δυο εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου.

Επίσης, οι τιμές των NAbs παρέμειναν υψηλές την D50 (διάμεση τιμή εξουδετέρωσης ≥95%) όπως και τρεις μήνες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου (διάμεση τιμή εξουδετέρωσης 92,7%). Παρά τη μικρή πτώση των NAbs μετά τη δεύτερη εβδομάδα από τον πλήρη εμβολιασμό, που ανέρχονταν σε 0,11% την ημέρα, άνω του 95% των εμβολιασθέντων είχαν υψηλότατους τίτλους εξουδετέρωσης του ιού περίπου τέσσερις μήνες μετά την έναρξη του εμβολιασμού τους. Η αύξηση του τίτλου των αντισωμάτων ήταν μικρότερης τάξης μεγέθους στα άτομα ηλικίας 51-70 ετών συγκριτικά με αυτά ηλικίας 20-50 ετών, σε όλες τις χρονικές στιγμές των μετρήσεων.

Πορίσματα

Στην υψηλή αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού καταλήγουν οι επιστήμονες καθώς τέσσερις μήνες μετά την πρώτη δόση του εμβολίου, σχεδόν όλοι οι υγιείς μετέχοντες στην μελέτη είχαν πολύ υψηλούς τίτλους προστασίας από την COVID-19. Στο ερώτημα της διάρκειας των εξουδετερωτικών αντισωμάτων μετά τον εμβολιασμό, με βάση αποτελέσματα σε Έλληνες ασθενείς που νόσησαν από COVID-19, και το 75% διατήρησε τα εξουδετερωτικά αντισώματα τουλάχιστον 8 μήνες μετά το πρώτο σύμπτωμα, «πιστεύουμε ότι τα αντισώματα από τον εμβολιασμό θα κρατήσουν για τουλάχιστον ένα έτος. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι εμβολιασθέντες αναπτύσσουν τίτλους εξουδετερωτικών αντισωμάτων πολύ υψηλότερους ακόμη και από όσους νόσησαν από COVID-19 και χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ ο ρυθμός πτώσης τους είναι μικρός» αναφέρουν οι ερευνητές.

Σημειώνεται ότι δεν χρειάζεται να γίνουν εξετάσεις αντισωμάτων, καθώς η πιθανότητα να μην έχουν αναπτύξει υψηλούς τίτλους είναι σχεδόν μηδενική. Η συγκεκριμένη μελέτη του ΕΚΠΑ θα συνεχιστεί εξετάζοντας την αποτελεσματικότητά όλων των εμβολίων μέχρι και 18 μήνες μετά τη πρώτη δόση τους. Πηγή: virus.com.gr


Δείτε περισσότερα νέα

25 views0 comments