Θετικοί για τα γενόσημα οι περισσότεροι φαρμακοποιοί του ΕΟΠΥΥ


Αν και λογικά θα ανέμενε κανείς ότι οι περισσότεροι φαρμακοποιοί στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ θα ήταν απόλυτα πεπεισμένοι για την αξία των γενοσήμων, έρευνα η οποία παρουσιάστηκε στο πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, δείχνει ότι ένα όχι και τόσο αδιάφορο ποσοστό διατηρεί επιφυλάξεις. Ειδικότερα, οι 6 στους 10 φαρμακοποιούς αναφέρει ότι ασφάλεια των γενοσήμων είναι ίδια με των πρωτοτύπων, ενώ θεωρούν τα γενόσημα σε μεγάλο βαθμό όχι κατάλληλα για δύσκολες παθήσεις.

Ειδικότερα από έρευνα με τίτλο «Συνταγογράφηση Γενοσήμων Φαρμάκων: Στάσεις και Απόψεις των Φαρμακοποιών του ΕΟΠΥΥ»*, η οποία έγινε με σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων και των απόψεων των φαρμακοποιών που εργάζονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ σε πανελλαδικό επίπεδο, αναφορικά με τη χρήση των γενόσημων φαρμάκων, προέκυψαν τα εξής:

Η πλειονότητα του δείγματος πιστεύει ότι η δραστικότητα, η ασφάλεια, αλλά και οι προδιαγραφές παρασκευής των γενοσήμων (74,1%, 63,5% και 66,4% αντίστοιχα) είναι ανάλογες με αυτές των πρωτοτύπων.

Αντίθετα, το 65% των ερωτηθέντων απάντησαν αρνητικά στην ικανότητα των ελληνικών αρχών για διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των γενόσημων φαρμάκων.

Το 59,6% του δείγματος πιστεύει ότι η αντικατάσταση των πρωτοτύπων φαρμάκων με γενόσημα στη βάση της δραστικής ουσίας πρέπει να γίνεται και από τους φαρμακοποιούς ενώ μόνο το 33,7% πιστεύει ότι η αντικατάσταση των πρωτοτύπων φαρμάκων με γενόσημα πρέπει να γίνεται μόνο από τους γιατρούς.

Ποσοστό 59,6% θα προτιμούσε τη χρήση γενόσημων φαρμάκων σε παθήσεις που δεν απειλούν άμεσα τη ζωή του ασθενή, ενώ 60,6% πιστεύει ότι θα έπρεπε να αποφεύγεται η χρήση γενόσημων φαρμάκων σε παθήσεις που μπορούν να επιφέρουν άμεσα βλάβη ή αναπηρία.

Συμπερασματικά, οι φαρμακοποιοί φαίνεται να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τα γενόσημα φάρμακα τα οποία θεωρούν βιοϊσοδύναμα, εν τούτοις στην πλειονότητά τους δεν συμφωνούν με τη χρήση τους σε περιπτώσεις σοβαρών ή επικίνδυνων παθήσεων. Η απώλεια γενικότερης εμπιστοσύνης ως προς την ικανότητα διασφάλισης του υγειονομικού συστήματος, αλλά και ο υποβαθμισμένος ρόλος του φαρμακοποιού ως τελικού διαχειριστή στην περίπτωση των γενόσημων επιδρούν αρνητικά ως παράγοντες για την υλοποίηση της πολιτικής προώθησής τους.

Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Δεκέμβριο του 2018 μέχρι το Μάρτιο του 2019 με τη χρήση ειδικού δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο εστάλη σε όλα τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ ανά την Ελλάδα και απαντήθηκε μέσω της αυτοσυμπλήρωσης από το διαδίκτυο (Google Forms). Ο βαθμός ανταπόκρισης ανέρχεται στο 63,41% επί του συνόλου των 164 εργαζομένων φαρμακοποιών στον ΕΟΠΥΥ (n=104). Χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικοί έλεγχοι t-test και ANOVA, ενώ η στατιστική επεξεργασία έγινε με χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 22.0.

*Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους Ευαγγελία Αργυροπούλου, Φαρμακοποιό, Φαρμακείο ΕΟΠΥΥ, Κατερίνη, Παναγιώτης Θεοδώρου και Μαγδαληνή-Αφροδίτη Χατζίκου, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα εδώ

48 views0 comments