Η ώρα των "πακέτων": Πως η ΕΕ χρηματοδοτεί τη διάσωση οικονομιών, επιχειρήσεων και νοικοκυριών


Η μετάβαση από την «έκτακτη ανάγκη» στη «νέα κανονικότητα» και από το κρυφτούλι με την πανδημία, στη συνύπαρξη με αυτήν, σιγά-σιγά ολοκληρώνεται. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση σήμανε η Ώρα των Πακέτων για τη διάσωση οικονομιών, επιχειρήσεων και νοικοκυριών από δημόσιες Αρχές.

Αυτές οι παρεμβάσεις χωρίζονται σε έξι κατηγορίες: τέσσερις γενικές πολιτικές, μια σειρά τομεακών.

TΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ τα οποία επιτράπηκαν και διευκολύνθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρότι, υπό κανονικές συνθήκες, θα έρχονταν σε σύγκρουση με τους κανόνες της οικονομικής διακυβέρνησης. Πρόκειται για:

  • Το άμεσο πακέτο που περιλαμβάνει το άμεσο πακέτο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία δεσμεύτηκε ότι θα «φουσκώσει» τις οικονομίες των κρατών-μελών της Ευρωζώνης μέσω αγοράς τίτλων αξίας 750 δισεκατομμυρίων ευρώ.

  • Το “σπαστό” εμπροσθοβαρές και με «λεπτομέρειες» που μένουν ακόμα να προσδιορισθούν πακέτο του Eurogroup, αυτά τα 540, κατ’ ανώτατο όριο, δισεκατομμύρια, που συμφωνήθηκαν μετά κόπων βασάνων στις 23 Απριλίου και κάπως συγκεκριμενοποιήθηκαν στις 8 Μαΐου. Πρόκειται για δάνεια 240 δις από τον ESM, που θα κατευθυνθούν στις κυβερνήσεις για «γενική στήριξη», 100 δις -πάλι δάνεια- από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που προορίζονται, μέσω των εθνικών κυβερνήσεων, για τις επιχειρήσεις, και 100 δις -επίσης μάλλον δάνεια- από το κοινοτικό πρόγραμμα SURE για στήριξη της απασχόλησης, δηλαδή των εργαζομένων που ενδεχομένως χάσουν, προσωρινά ή μόνιμα, τη θέση τους.

  • Το «πακέτο Φον ντερ Λάιεν», συνολικού «ΑΕΠ» της Ένωσης και τη δημιουργία προγραμμάτων «πολιτικής προστασίας» σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Παράλληλα έχουν δρομολογηθεί Τομεακές ενισχύσεις στον τραπεζικό τομέα, που είναι ο κρισιμότερος για την μη κατάρρευση της οικονομίας και στον τουρισμό, που ενδιαφέρει πρωταρχικά την ελληνική οικονομία. Σειρά υποστηρικτικών μέτρων σχεδιάζονται και για το γεωργικό τομέα, και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι όμως -για να σταθούμε σε τομείς ιδιαίτερης σημασίας για την Ελλάδα- προς το παρόν για τη ναυτιλία Πηγή: economico.gr


Δείτε περισσότερα

7 views0 comments