Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί νέες πρωτοβουλίες για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα

Νέα οδηγία της Επιτροπής για τη ρύθμιση των ταξί και των ιδιωτικών ενοικιαζόμενων οχημάτων για πιο βιώσιμες, προσβάσιμες και δίκαιες υπηρεσίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια οδηγία για εθνικές και τοπικές αρχές σχετικά με τη ρύθμιση των ταξί και των ιδιωτικών ενοικιαζόμενων οχημάτων. Η οδηγία διευκρινίζει πώς πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς στα ταξί και τα ιδιωτικά οχήματα ενοικίασης και πώς η κατάλληλη ρύθμιση μπορεί να καταστήσει αυτές τις υπηρεσίες πιο βιώσιμες, προσβάσιμες και δίκαιες.

Στο κείμενο αναγνωρίζεται πως οι εφαρμογές κλήσης μέσω smartphone έχουν αυξήσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του τρόπου παροχής υπηρεσιών ταξί. Κατά συνέπεια, «το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της ψηφιοποίησης και άλλων καινοτόμων τεχνολογιών, που θα οδηγήσουν σε περισσότερα κέρδη» για τους οδηγούς, μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση του οχήματος, μικρότερους χρόνους αναμονής και μείωση των χιλιομέτρων που διανύονται χωρίς τη μεταφορά επιβάτη.

Όπως επισημαίνεται στην οδηγία, τα ισχύοντα νομικά πλαίσια που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη είναι εις βάρος των ψηφιακών εφαρμογών εύρεσης ταξί, δημιουργώντας άνισους όρους ανταγωνισμού. Αυτό καθιστά δύσκολο για τις πλατφόρμες να εξυπηρετήσουν την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες κινητικότητας. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί ένα ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες κινητικότητας με ταξί.

Η οδηγία επισημαίνει ορισμένα από τα εμπόδια που συγκεκριμένα κράτη μέλη εφαρμόζουν, όπως το ανώτατο όριο αδειών, το μη ευέλικτο κόμιστρο ταξί, ο κανόνας της επιστροφής στο γκαράζ, οι κενές διαδρομές, οι ρήτρες αποκλειστικότητας, οι επαχθείς όροι εργασίας για τους οδηγούς και τα εμπόδια που επιτρέπουν τη δημιουργία κοινοπραξιών. Επίσης, στο κείμενο αναγνωρίζεται πως οι ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν καταλύτη για τη μείωση των ρύπων στις πόλεις και έχουν ρόλο συμπληρωματικό των δημόσιων Μέσων Μεταφοράς. Με αφετηρία τη μείωση των κενών χιλιομέτρων και την ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στην προώθηση των Ζωνών Χαμηλών Ρύπων, επισημαίνεται πως ο τομέας των διαδρομών με ταξί μπορεί πραγματικά να ξεκλειδώσει τη βιώσιμη μετάβαση. Τώρα, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που «φωτογραφίζει» η οδηγία. Η ελληνική νομοθεσία για τους ψηφιακούς διαμεσολαβητές (ν.4530/2018 - Άρθρο 12) θέτει σημαντικά εμπόδια στις ψηφιακές εφαρμογές προς όφελος των παραδοσιακών μορφών, εμποδίζοντας την ευελιξία στο κόμιστρο ή το δικαίωμα τους να επιλέγουν τους οδηγούς συνεργάτες τους. Επιπλέον, απαγορεύει μια σειρά από διατάξεις, όπως ο η δυναμική τιμολόγηση με βάση τη ζήτηση και ο διαμοιρασμός μιας διαδρομής, εφ’ όσον υπάρχει συγκατάθεση του επιβάτη, μια υπηρεσία που η Έκθεση χαρακτηρίζει κομβική για τη μείωση των ρύπων και την κάλυψη της ολοένα και αυξανόμενης ζήτησης. Εξάλλου, μια άλλη ρύθμιση είναι για τα δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, που αποτελούν προϋπόθεση για τη βελτίωση της κινητικότητάς μας. Οι κανόνες που υιοθετεί η ΕΕ θα αυξήσουν την κάλυψη και το εύρος τέτοιων δεδομένων και θα βοηθήσουν να γίνουν οι μεταφορές σε ολόκληρη την ΕΕ πιο ομαλές, πιο έξυπνες και πιο βιώσιμες.

Πηγή: huffingtonpost.gr


Δείτε περισσότερα νέα

2 views0 comments