Ευρωκοινοβούλιο: Τι ζητά για το ετήσιο πιστοποιητικό COVID-19

Τα κράτη μέλη πρέπει να συντονίζουν την αντίδρασή τους με ασφαλή τρόπο και να διασφαλίζουν την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών εντός της ΕΕ.

To «πράσινο φως» έδωσε το Ευρωκοινοβούλιο για το πιστοποιητικό COVID-19 εντός της ΕΕ στο πλαίσιο προάσπισης του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης, απαλλάσσοντας τον κάτοχο-ταξιδιώτη από την καραντίνα και τα διαγνωστικά τεστ.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν νέο «πιστοποιητικό της ΕΕ για τη νόσο COVID-19», στη θέση ενός «Ψηφιακού Πράσινου Πιστοποιητικού» το οποίο είχε προτείνει η Επιτροπή. Το πιστοποιητικό θα ισχύει το μέγιστο για ένα χρόνο. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι Ευρωπαίοι κάτοχοι του πιστοποιητικού δεν θα έχουν πρόσθετους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, όπως είναι η καραντίνα ή η διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για ένα έγγραφο, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, το οποίο θα βεβαιώνει ότι ο κάτοχός του είτε έχει εμβολιαστεί έναντι του SARS-CoV-2 είτε έχει λάβει αρνητική διάγνωση μετά από διεξαγωγή τεστ στο πρόσφατο παρελθόν, είτε έχει αναρρώσει από τη νόσο. Όπως έχει αποφανθεί η Ευρωβουλή, το εν λόγω πιστοποιητικό δεν θα λειτουργεί ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ούτε να θα συνιστά προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης.

Με στόχο να αποφευχθεί η πιθανή διάκριση σε βάρος όσων δεν έχουν εμβολιαστεί και για οικονομικούς λόγους, προβλέπεται οι χώρες της ΕΕ «να εξασφαλίζουν την διεξαγωγή καθολικών, εύκολα προσβάσιμο, έγκαιρων και δωρεάν διαγνωστικών τεστ». Μάλιστα, το Ευρωκοινοβούλιο δήλωσε την επιθυμία το πιστοποιητικό να είναι συμβατό με οποιαδήποτε πρωτοβουλία ληφθεί από τα κράτη μέλη, η οποία θα πρέπει επίσης να τηρεί το ίδιο κοινό νομικό πλαίσιο.

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα είναι αποδεκτό εντός της ένωσης για τους εμβολιασμένους με εγκεκριμένα από τον EMA εμβόλια (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca και Janssen). Κάθε κράτος μέλος θα λάβει απόφαση εάν θα κάνει αποδεκτά πιστοποιητικά εμβολιασμού που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη και αφορούν εμβόλια που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του ΠΟΥ για επείγουσα χρήση.

Στο πνεύμα αυτό θα υπάρχει έλεγχος για ενδεχόμενο απάτης και πλαστογράφησης, αλλά για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων στοιχεία από τα πιστοποιητικά δεν θα μπορούν να αποθηκευτούν στα κράτη μέλη προορισμού. Συνεπώς, δεν θα δημιουργηθεί κεντρική βάση δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ.

Αναφερόμενος στο θέμα ο εισηγητής και πρόεδρος της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Juan Fernando López Aguilar (Σοσιαλιστές, Ισπανία) είπε πως στόχος του πιστοποιητικού της ΕΕ για τη νόσο COVID-19, είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη ζώνη Σένγκεν. «Τα κράτη μέλη πρέπει να συντονίζουν την αντίδρασή τους με ασφαλή τρόπο και να διασφαλίζουν την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών εντός της ΕΕ. Τα εμβόλια και τα διαγνωστικά τεστ πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, σε όλους τους πολίτες. Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να επιβάλουν περαιτέρω περιορισμούς αφού τεθεί σε ισχύ το πιστοποιητικό» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Πηγή: virus.com.gr


Δείτε περισσότερα νέα

1 view0 comments