Ευρωβαρόμετρο: 45% των Ελλήνων διαφωνεί ότι η Ρωσία ευθύνεται αποκλειστικά στον πόλεμο στην Ουκρανία

Το 43% των Ελλήνων βλέπει αρνητικά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Την ώρα που η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συνεχίζεται με χιλιάδες αμάχους να έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες πόλεις να έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές από τους βομβαρδισμούς, το 45% των Ελλήνων δεν συμφωνεί ή τείνει να μην συμφωνεί με την άποψη ότι η Μόσχα ευθύνεται αποκλειστικά για την παρούσα κατάσταση, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωβαρόμετρου, που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό στην ΕΕ, καθώς το 51% των Κυπρίων και το 46% των Βουλγάρων πολιτών δεν θεωρεί την Ρωσία μοναδική υπεύθυνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, το 52% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν απόλυτα ότι η Ρωσία ευθύνεται για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ το 26% τείνει να συμφωνεί. Τα ποσοστά όσων διαφωνούν ή τείνουν να διαφωνούν με αυτή την άποψη, σε επίπεδο ΕΕ, είναι 7% και 10% αντίστοιχα.

Αναλυτικά, στην ερώτηση «συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το ότι οι ρωσικές Αρχές είναι πρώτα και κύρια υπεύθυνες για την παρούσα κατάσταση, το 27% των Ελλήνων συμφωνεί απόλυτα, το 24% τείνει να συμφωνεί, το 23% τείνει να διαφωνεί, ενώ το 22% διαφωνεί απόλυτα.

Το 43% των Ελλήνων βλέπει αρνητικά τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Στην Κύπρο, την Βουλγαρία και την Ελλάδα καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά πολιτών που δεν συμφωνούν με τις οικονομικές κυρώσεις που έχει επιβάλει η ΕΕ στην Ρωσία. Διαφωνεί απόλυτα με τις κυρώσεις το 29% των πολιτών σε Κύπρο και Βουλγαρία, ποσοστό που διαμορφώνεται στο 24% στην Ελλάδα, ενώ τείνει να διαφωνεί το 22% στην Κύπρο, 19% στην Βουλγαρία και στην Ελλάδα. Το ποσοστό των διαφωνούντων στην ΕΕ είναι 7% και αυτών που τείνουν να διαφωνούν στο 9%. Το 55% των Ευρωπαίων πολιτών συμφωνεί με τις κυρώσεις, ενώ το 25% τείνει να συμφωνεί.

Αναλυτικά στην Ελλάδα, το 34% συμφωνεί απόλυτα με τις κυρώσεις στη Μόσχα, το 22% τείνει να συμφωνεί, το 24% διαφωνεί απόλυτα, ενώ το 19% τείνει να διαφωνεί.

Τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο που διεξήχθη στα 27 κράτη-μέλη μεταξύ 13-20 Απριλίου, η πλειονότητα των Ευρωπαίων πιστεύει ότι, από την έναρξη του πολέμου, η ΕΕ έχει επιδείξει αλληλεγγύη (78%, έναντι 66% στην Ελλάδα), ενότητα (62% στην ΕΕ, έναντι 47% στην Ελλάδα) και ταχύτητα (58%, έναντι 45% στην Ελλάδα) στην αντίδρασή της.

Ωστόσο, στην ερώτηση «πόσο ικανοποιημένοι ή μη είστε με τον τρόπο που η ΕΕ αντέδρασε στον πόλεμο στην Ουκρανία, «πολύ ικανοποιημένοι και μάλλον ικανοποιημένοι» δηλώνουν το 51% των πολιτών στην ΕΕ, έναντι 29% στην Ελλάδα, ενώ «μάλλον μη ικανοποιημένοι, ή καθόλου ικανοποιημένοι» δηλώνουν το 43% στην ΕΕ, έναντι 69% στην Ελλάδα.

Επιπλέον, οι ερωτώμενοι Ευρωπαίοι πολίτες (πάνω από 26.000) τάσσονται ευρέως υπέρ της αταλάντευτης στήριξης προς την Ουκρανία και τον λαό της. Ειδικότερα, περισσότεροι από εννέα στους δέκα (93 %) εγκρίνουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληγέντες από τον πόλεμο. Το 88% των Ευρωπαίων επικροτεί την ιδέα της υποδοχής στην ΕΕ ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο. Το 80% εγκρίνει τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία. Το 66 % συμφωνεί ότι «η Ουκρανία θα πρέπει να προσχωρήσει στην ΕΕ όταν είναι έτοιμη», το 71 % πιστεύει ότι η Ουκρανία αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας και το 89 % αισθάνεται συμπάθεια προς τους Ουκρανούς.

Πολύ υψηλή είναι επίσης η στήριξη για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία σε συνέχεια της στρατιωτικής της επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων (80%) εγκρίνει τις οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, έναντι 54% στην Ελλάδα. Το 79 % των Ευρωπαίων, έναντι 52% των Ελλήνων, εγκρίνει τις κυρώσεις κατά Ρώσων ολιγαρχών με στόχο την επιβολή σαφούς οικονομικού και πολιτικού κόστους στην πολιτική ελίτ της Ρωσίας που είναι υπεύθυνη για την εισβολή.

Επιπλέον, τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων (67%) έναντι 40% των Ελλήνων, εγκρίνουν τη χρηματοδότηση από την ΕΕ της αγοράς και της προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, ενώ το 75% στην ΕΕ, έναντι 63% στην Ελλάδα, θεωρεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία καταδεικνύει ότι «χρειαζόμαστε μεγαλύτερη στρατιωτική συνεργασία εντός της ΕΕ».

Η έρευνα δείχνει επίσης ευρεία υποστήριξη για τις δράσεις της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας με στόχο την εξάλειψη της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα με 85% στην ΕΕ, έναντι 71% στην Ελλάδα. Υπάρχει ευρεία συναίνεση όσον αφορά τη δημιουργία αποθεμάτων φυσικού αερίου στην ΕΕ προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι έλλειψης για τον επόμενο χειμώνα (86%), όσον αφορά τη λήψη μέτρων από την ΕΕ για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, των μεταφορών και των εμπορευμάτων (85%), καθώς και όσον αφορά το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία καθιστά πιο επείγουσα την πραγματοποίηση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (84%).

Το 90% των Ευρωπαίων και το 95% των Ελλήνων συμφωνεί ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών της ενέργειας στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Το 86% των Ευρωπαίων και το 94% των Ελλήνων δηλώνει ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγοραστική του δύναμη.

Τέλος, υπέρ της κοινής αγοράς φυσικού αερίου, προκειμένου να εξασφαλιστούν καλύτερες τιμές τάσσεται το 85% των πολιτών στην ΕΕ, έναντι 81% στην Ελλάδα.

Δείτε ολόκληρη την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: ΕΔΩ

Πηγή: liberal.gr


Δείτε περισσότερα νέα


12 views0 comments