ΕΟΦ: Τιμολόγηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων


Ο ΕΟΦ καλεί τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας να υποβάλλουν τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων για τα νέα φαρμακευτικά προϊόντα.

Οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας θα μπορούν να υποβάλλουν έως και την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα τιμών στις χώρες της Ευρωζώνης την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

Όσο για τα φάρμακα αναφοράς, για τα οποία η περίοδος προστασίας των οποίων έληξε στο διάστημα από την 1η Ιουλίου 2021 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2021 καθώς και γενόσημα αυτών, τα οποία πρέπει να ανατιμολογηθούν κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ.αριθμ. Δ3(α)οικ.82331 ΥΑ με τις διατάξεις τιμολόγησης (Τεύχος Β’, ΦΕΚ 4274/22-11-2019), ο ΕΟΦ ανακοίνωσε ότι θα ανατιμολογηθούν κατά την ετήσια ανατιμολόγηση.

Οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας θα πρέπει να κάνουν την υποβολλή σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κατά την ανατιμολόγηση. Το αρχείο με τα προς τιμολόγηση και φαρμακευτικά προϊόντα, μπορείτε να το δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί εδώ.

Πηγή: virus.com.gr


Δείτε περισσότερα νέα

18 views0 comments