ΕΟΦ: Τιμολόγηση νέων Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων


Ο ΕΟΦ ανακοινώνει τη τιμολόγηση των νέων Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων για τα οποία έχουν υποβληθεί αίτημα τιμολόγησης το Α’ τρίμηνο του 2022 (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος). Οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας καλούνται να υποβάλλουν τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας μπορούν να καταθέσουν τα απαραίτητα στοιχεία από σήμερα Τρίτη 5 Απριλίου έως και την Πέμπτη 7 Απριλίου. Το Τμήμα Τιμολόγησης του ΕΟΦ επισημαίνει ότι τα στοιχεία θα πρέπει να συνυπολογιστεί η συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ την 1η Μαρτίου.

Η διαδικασία θα πρέπει να διεξαχθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη διαδικτυακή εφαρμογή στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στην ανατιμολόγηση και στην τιμολόγηση νέων προϊόντων.

Ο ΕΟΦ καλεί τους κατόχους των αδειών κυκλοφορίας για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής: 1) στο πεδίο της αιτούμενης χονδρικής τιμής να συμπληρωθεί η αιτούμενη τιμή παραγωγού (ex-factory τιμή). 2) οι τιμές των προϊόντων στα κράτη μέλη της ΕΕ να τεκμηριώνονται με την μνημόνευση των σχετικών άρθρων και εδαφίων της ισχύουσας νομοθεσίας (ΦΕΚ 1761/ Β’/ 22-05-2017) και την επισύναψη επαληθεύσιμων δικαιολογητικών, όπως ορίζονται στις κείμενες διατάξεις.

Ο κατάλογος με τα προς τιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα διατίθεται στον σύνδεσμο που ακολουθεί εδώ.

Πηγή: virus.com.gr


Δείτε περισσότερα νέα

5 views0 comments