ΕΟΦ: Ιδιαίτερα κερδοφόρος και με αυξημένα έσοδα το 2019

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου εξακολουθεί να αποτελεί πρότυπο δημόσιου φορέα όσον αφορά στην οικονομική διαχείριση.


Μπορεί να μην πέτυχε τις αρχικές εκτιμήσεις που προέκυπταν από την πορεία του προϋπολογισμού του κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2019, αλλά τελικά ο ΕΟΦ εμφάνισε αύξηση εσόδων σε σχέση με το 2018. Την ίδια ώρα τα κέρδη του ήταν για μια ακόμη φορά ιδιαίτερα υψηλά προσεγγίζοντας τα 20 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα όπως προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του οργανισμού για το τέλος του 2019, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 36,5 εκατ. ευρώ αν και ο οργανισμός είχε προϋπολογίσει για πέρυσι έσοδα 37,85 εκατ. ευρώ και έναντι 35,3 εκατ. ευρώ το 2018. Την ίδια στιγμή είχε προϋπολογίσει έξοδα 17,5 εκατ. ευρώ και τελικά έκλεισε με έξοδα 15,6 εκατ. ευρώ αυξημένα έναντι των 14 εκατ. ευρώ το 2018. Το πλεόνασμα το περίπου 20 εκατ. ευρώ προστίθεται στα ήδη υψηλά διαθέσιμα του οργανισμού που πλέον φτάνουν στα περίπου 210 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως ο ΕΟΦ ακολουθώντας τη διάταξη του άρθρου 15 του νόμου 4305/2014 στην οποία προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων, ξεκίνησε ήδη από το καλοκαίρι του 2015 να δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία. Με βάση αυτή την υποχρέωση, την Παρασκευή αναρτήθηκε η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το σύνολο του 2019.

Έσοδα Αξίζει να σημειωθεί ότι συνήθως ο οργανισμός δεν επιτυγχάνει να πιάσει το στόχο του προϋπολογισμού του. Υπενθυμίζεται ότι το 2018 πέτυχε συνολικά έσοδα 35,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο έναντι του 2017 που ήταν 33,3 εκατ. ευρώ, αλλά αυτά ήταν χαμηλότερα από εκείνα που είχαν προϋπολογιστεί ήτοι των 37,2 εκατ. ευρώ. Το ίδιο συνέβη και το 2019 όπως αναφέρθηκε. Τα έσοδα του Οργανισμού προέρχονται κυρίως από καταβολές παραβόλων για τις διάφορες υπηρεσίες που παρέχει όπως εγκρίσεις, ανανεώσεις, τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας, άδειες παραγωγής, βεβαιώσεις, θεωρήσεις τιμολογίων για προϊόντα της αρμοδιότητάς του, από το ετήσιο πάγιο τέλος που καταβάλλεται για την κάλυψη δαπανών δειγματοληψιών η αναλύσεων, από το τέλος ετοιμότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, την εισφορά επί των πωλήσεων καλλυντικών προϊόντων, την είσπραξη προστίμων της φαρμακευτικής νομοθεσίας και τα έσοδα από διάθεση εκδόσεων επιστημονικού περιεχομένου.

Από τη συνολική διαδικασία εγκρίσεων κυκλοφορίας νέων σκευασμάτων στην αγορά, ο ΕΟΦ κατέγραψε έσοδα της τάξης των 26,5 εκατ. ευρώ έναντι 21,6 εκατ. ευρώ το 2018 ενώ συνολικά προβλέπεται να εισπράξει 27 εκατ. ευρώ. Βέβαια και ο περσινός προϋπολογισμός εκτιμούσε αντίστοιχα έσοδα αλλά αυτά ήταν περίπου 2 εκατ. ευρώ χαμηλότερα. Τα έσοδα αυτά καταγράφονται σε 3 λογαριασμούς (Έσοδα άρθρου 40 παρ. 4 του Ν.2065/92, Έσοδα άρθρου 48 Ν.2519/ και Έσοδα άρθρου 40 παρ.4 Ν.2065/92 κ άρθρου 48 παρ. 3 τα Ν.3370/2005).

Εκείνο που τονώνει τα έσοδα του οργανισμού είναι οι τραπεζικές τοποθετήσεις. Ο οργανισμός έχει προϋπολογίσει έσοδα για όλο το 2019 από «Τόκους από Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος» ύψους 4,1 εκατ. ευρώ και ήδη τα είχε πετύχει από τον Αύγουστο. Πέρυσι το αντίστοιχο ποσό ήταν 3,87 και επίσης το είχε πετύχει.

Έξοδα Από κει και πέρα, καλύτερες επιδόσεις καταφέρνει ο οργανισμός όσον αφορά στα έξοδα. Ειδικότερα για το 2019, τα συνολικά έξοδα του ΕΟΦ έχουν προϋπολογιστεί στα 17,5 εκατ. ευρώ. Όμως να ξοδέψει πολύ λιγότερα απ’ ότι αναλογεί. Δηλαδή τα έξοδα έχουν διαμορφωθεί στα 15,6 εκατ. ευρώ ήτοι αρκετά χαμηλότερα των όσων είχαν προϋπολογιστεί.

Το βασικότερο έξοδο του οργανισμού είναι το μισθολογικό κόστος. Συγκεκριμένα για το 2019 για το σύνολο των βασικών μισθών (Μόνιμων, μετακλητών με θητεία) προβλέπονταν κόστος 3,6 εκατ. ευρώ (από 3,3 εκατ. ευρώ το 2018), ποσό το οποίο και καταβλήθηκε. Επίσης ως «βασικός μισθός εκτάκτων» έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 1,2 εκατ. ευρώ (έναντι 380 εκατ. ευρώ το 2018) καθώς ο οργανισμός προχώρησε σε ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού του. Σύμφωνα με τα στοιχεία το 2019 καταβλήθηκαν 1,1 εκατ. ευρώ από 303 χιλ. ευρώ το 2018

Σημαντική εξοικονόμηση παρουσιάζεται επίσης και στο λογαριασμό κόστους για «Διάφορες προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά». Εδώ ο ΕΟΦ είχε προϋπολογίσει 2,1 εκατ. ευρώ (από 2 εκατ. ευρώ πέρυσι) και τελικά καταβλήθηκαν 1,54 εκατ. ευρώ έναντι καταβολών 1,69 εκατ. ευρώ το 2018

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον απολογισμό του 2018 το λογιστικό υπόλοιπο για το 2018 ήταν 246,82 εκατ. ευρώ. Από αυτά αφαιρούνται 56,6 εκατ. ευρώ λόγω του «κουρέματος των Ελληνικών Ομολόγων του 2012 και έτσι τα καθαρά διαθέσιμα ήταν της τάξης των 190,2 εκατ. ευρώ. Αν προσθέσουμε σε αυτά τη διαφορά εσόδων-εξόδων του 2019 τότε ο οργανισμός φαίνεται ότι διαθέτει ρευστότητα της τάξης των 210 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Healthmag.gr


Δείτε περισσότερα