ΕΟΠΥΥ: Δαπανά για υγεία ιδιωτικού τομέα 2,4 δις ευρώ και αποζημιώνει το 1,5 δις ευρώ


Στο κλείσιμο του 2019 ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας υπέγραψε την απόφαση για τους νέους κλειστούς προϋπολογισμούς του οργανισμού.

Στα 1.510 διαμορφώνεται το ποσό που θα έχει μοιράσει σε παρόχους υγείας και λοιπά υλικά και σκευάσματα περίθαλψης (εκτός φαρμάκου) ο ΕΟΠΥΥ για το 2019, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του Βασίλη Κικίλια η οποία δημοσιεύτηκε στις 30 Δεκεμβρίου. Την ίδια στιγμή με βάση και την όγδοη τροποποίηση του προϋπολογισμού του οργανισμού για το 2019 οι δαπάνες υγείας ιδιωτικού τομέα είχαν διαμορφωθεί στα 2.379,4 εκατ. ευρώ. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο ποσά θα είναι και το εκτιμώμενο clawbak όμως στα 2.379,4 εκατ. ευρώ μπορεί να περιέχονται και αποπληρωμές προηγούμενου έτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον το σύνολο σχεδόν των ποσών που θα διατίθενται ως αποζημίωση είναι επιμερισμένο σε κλειστούς προϋπολογισμούς ύψους 1.507 εκατ. ευρώ. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι φαίνονται και οι κλειστοί προϋπολογισμοί για την Ειδική Αγωγή ύψους 80 εκατ. ευρώ όπως και το 2018 και τους οπτικούς ύψους 48 εκατ. ευρώ (από 50 εκατ. ευρώ το 2018). Η αναφορά σε αυτές τις δύο κατηγορίες γίνεται διότι μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου δεν είχε υπογραφεί σχετική σύμβαση, με εξαίρεση την κατηγορία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ –ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» όπου σε παλιότερη ανακοίνωσή του ο ΕΟΠΥΥ ανέφερε ότι ήδη είχε συμβληθεί με τουλάχιστον 200 φυσικοθεραπευτές που επαρκούσαν πανελλαδικά να καλύψουν της ανάγκες. Ο κλειστός προϋπολογισμός για τη συγκεκριμένη κατηγορία διαμορφώνεται για πέρυσι στα 5 εκατ. ευρώ ή στα 2,5 εκατ. ευρώ ανά εξάμηνο.

Γενικά ο επιμερισμός των κλειστών προϋπολογισμών έχει ως εξής:

Για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 279.000.000 ευρώ

Για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 66.000.000,00

Για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 52.000.000 ευρώ

Για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ 400.500.000 ευρώ

Για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 72.500.000 ευρώ

Για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 80.000.000 ευρώ

Για ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 75.000.000 ευρώ

Για ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 171.500.000 ευρώ

Για ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 17.000.000 ευρώ

Για ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 190.300.000 ευρώ

Για ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 103.200.000 ευρώ


Πάντως σε γενικές γραμμές και σε σύγκριση με τα στοιχεία που φαίνονται για την κατανομή των αποζημιώσεων το καλοκαίρι του 2018, ο οργανισμός έχει προχωρήσει σε σημαντικές θετικές αναμορφώσεις. Για παράδειγμα φαίνεται μια νέα κατηγορία στις ιδιωτικές κλινικές «ΝΟΣΗΛΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ» με κλειστό προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ.

Επίσης φαίνεται αυξημένος στα 66 εκατ. ευρώ έναντι 60 εκατ. ευρώ ο λογαριασμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ», αν και υπήρξε μέσα στο 2018 αναπροσαρμογή του ποσού φτάνοντας στα 71 εκατ. ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός είναι «σπασμένος» σε κλειστή και ανοιχτή περίθαλψη με 60 εκατ. ευρώ και 6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα από 54 εκατ. ευρώ και 6 εκατ. ευρώ (σταθερός).

Αυξημένα είναι επίσης και τα όρια δαπανών για τα ιδιωτικά ψυχιατρεία στα 52 εκατ. ευρώ έναντι 50 εκατ. ευρώ. Με περισσότερες λεπτομέρειες δίνονται για το 2019 οι αποζημιώσεις ανά κατηγορία διαγνωστικών εξετάσεων. Συγκεκριμένα η κατηγορία χωρίζεται σε 13 υποκατηγορίες από 10 Ακόμη στον τομέα των διαγνωστικών φαίνεται αν δίνεται μια λύση με το θέμα του κόστους του ραδιοφαρμάκου με την αύξηση του προϋπολογισμού στα 8,5 εκατ. ευρώ από 5 εκατ. ευρώ.

Μείωση φαίνεται να παρουσιάζεται στα όρια δαπανών για «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ» φτάνοντας στα 75 εκατ. ευρώ έναντι 105 εκατ. ευρώ γεγονός που αποδίδεται στη μεταφορά κάποιου ποσού σε άλλη κατηγορία.

Μειωμένος και σπασμένος επίσης σε δυο κατηγορίες είναι ο προϋπολογισμός της ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ στα 17 εκατ. ευρώ από 20 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα προβλέπεται 1,1 εκατ. ευρώ για την υποκατηγορία «ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑ» και 15,9 εκατ. ευρώ για την υποκατηγορία «ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΣΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΠΥ»

Επίσης και για τα υλικά του Διαβήτη υπάρχει συνολική αύξηση στα 62 εκατ. ευρώ από 59 και είναι επίσης επιμερισμένος σε «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΛΟΙΠΩΝ ΤΥΠΩΝ ΔΙΑΒΗΤΗ» (37 εκατ. ευρώ) και «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1» (25 εκατ. ευρώ)

Ακόμη στην κατηγορία «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ» ο προϋπολογισμός για τα ακουστικά σπάει επίσης σε 3 κατηγορίες και διπλασιάζεται σε 11,2 εκατ. ευρώ από 5,6 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται στην υπουργική απόφαση στην περίπτωση υπέρβασης των συγκεκριμένων επιτρεπόμενων ορίων δαπάνης για το έτος 2019 από τους συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας και από τους συμβεβλημένους παρόχους ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής, το υπερβάλλον ποσό αναζητείται εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ για την μεν περίπτωση των παρόχων από τους συμβεβλημένους ιδιώτες και για τα υπόλοιπα από τους κατασκευαστές σε περίπτωση που το προϊόν παράγεται στην Ελλάδα και διακινείται από τους ίδιους, είτε από τους εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές, σε περίπτωση που το προϊόν εισάγεται. Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα εδώ

67 views0 comments