ΕΝΦΙΑ: Τι προβλέπεται φέτος για εκπτώσεις και συμψηφισμούς

Από τις 20 Αυγούστου θα ξεκινήσει η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ καθώς λόγω πανδημίας υπήρξε παράταση των φορολογικών δηλώσεων και μια μικρή καθυστέρηση στην εκκαθάριση. Στη συνέχεια μετά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη αναμένεται να αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά για τους ιδιοκτήτες.

Σημειώνεται ότι πάνω από 280.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, που έχουν υποστεί μείωση των μισθωμάτων έχουν μπει σε διαδικασία συμψηφισμού για το 30% των απωλειών. Αναλυτικά όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν κάνει τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα που έστησε η ΑΑΔΕ για τη μείωση του εισοδήματός τους θα λάβουν έκπτωση  ίση με το 30% των απωλειών που έχουν μέχρι τώρα (έξι μήνες) από την αναγκαστική μείωση (40%) των ενοικίων στους κορωνοϊόπληκτους. Βέβαια συνολικά 7 εκατομμύρια περίπου ιδιοκτήτες θα κληθούν και φέτος σε έξι δόσεις να καταβάλουν περίπου σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο ταμείο.   Η πρώτη από τις 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με θα πρέπει να καταβληθεί  έως τις 30 Σεπτεμβρίου και η τελευταία έως τις 26 Φεβρουαρίου. Σημειώνεται ότι και φέτος απαλλάσσονται  από το συμπληρωματικό φόρο τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού. . Και φέτος αναμένεται να ισχύσουν κλιμακωτές μειώσεις του φόρου 10% έως 30% ανάλογα με το ύψος της αξίας της συνολικής ακίνητης περιουσίας κάθε φορολογούμενου Αναλυτικά  οι μειώσεις του φόρου που και φέτος ισχύουν είναι εξής:

  • 30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ,

  • 27% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ,

  • 25% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ,

  • 20% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000 ευρώ και

  • 10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

Επίσης και φέτος προβλέπεται μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που έχουν καταγραφεί στις φορολογικές τους δηλώσεις αλλά και τις δηλώσεις Ε9. Η διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων είναι αυτοματοποιημένη για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς να χρειάζεται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών, παρά μόνο εφόσον διαπιστωθούν λάθη. Η έκπτωση κατά 50% Έκπτωση 50% στο ποσό του ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά Διαβάστε επίσης: Πως εκτιμούν τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία δύο Οίκοι: η Scope Ratings και η Fitch Solutions

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για τον έγγαμο (και τον ή τη σύζυγό του ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για τον έγγαμο (τον ή τη σύζυγό του και τα εξαρτώμενα τέκνα τους ή τη μονογονεϊκή οικογένεια) με δύο εξαρτώμενα τέκνα. Προϋποθέσεις για πλήρη απαλλαγή Πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80%. Η απαλλαγή χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Πηγή: Reporter.gr Δείτε περισσότερα

35 views0 comments