Ενιαίο σύστημα δεδομένων προωθεί η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία

Η αξία των δεδομένων για την υγεία των Ευρωπαίων.

Συστάσεις για τη δημιουργία ενός Συνδεδεμένου Συστήματος Δεδομένων στην Ευρώπη, το οποίο θα βελτιώσει την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) μέσω της τελευταίας έκθεσής της. «Κοινός μας στόχος είναι να βελτιώσουμε την υγείας των Ευρωπαίων πολιτών μέσω της δύναμης των διαθέσιμων δεδομένων» επισημαίνει στην έκθεση της η EFPIA στην οποία αναδεικνύει και πάλι την αξία των δεδομένων και της διαμόρφωσης ενός ανοιχτού πεδίου, των Ευρωπαϊκών Δεδομένων Υγείας (EHDS) Η αξία των δεδομένων για την υγεία των Ευρωπαίων Η σύνδεση και η ροή δεδομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που αξιολογεί θετικά κλινικά και κοινωνικά αποτελέσματα. Ένα συνδεδεμένο οικοσύστημα δεδομένων υγείας έχει την προοπτική να ισχυροποιήσει μία περισσότερο αποτελεσματική και επαρκή έρευνα για την ανάπτυξη νέων θεραπειών και διαγνωτικών εξετάσεων. Παράλληλα, θα διασφάλιζε τον καλύτερο σχεδιασμό για την παράδοση ασθενοκεντρικής φροντίδας μέσω προσωποποιημένης ιατρικής. Η βελτιωμένη πρόσβαση και μετάδοση των δεδομένων υγείας θα μπορούσε να μεταμορφώσει την φαρμακευτική βιομηχανία. Τα δεδομένα πραγματικού κόσμου μπορεί να έχουν αντίκτυπο σε ολόκληρη την διαδικασία παραγωγής φαρμάκων. Από την ανακάλυψη στην πιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλεια τους σε συνθήκες πραγματικού κόσμου. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη θεραπειών και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους σε ευρύτερους πληθυσμούς για να μεγαλύτερα διαστήματα του χρόνου. Για τη φαρμακοβιομηχανία που πραγματοποιεί σημαντική έρευνα, η πρόσβαση σε δεδομένα είναι κρίσιμη σε κάθε βήμα. Από την επιτάχυνση ανακάλυψης φαρμάκων μέχρι την κατανόηση των συμπεριφορών των ασθενών και τα αποτελέσματα της θεραπείας, είναι απαραίτητο να εξετάζονται υποθέσεις, να εντοπίζονται τάσεις και να εκτιμώνται οι προτεινόμενες θεραπείες. Η ρυθμιστική και νομική αβεβαιότητα για τους κανόνες αξιολόγησης, και της διανομής δεδομένων από τις φαρμακευτικές εταιρείες, θα επηρέαζε την ικανότητα καινοτομίας και απάντησης σε δημόσιες ανάγκες υγείας. Οι πληροφορίες για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να είναι καλύτερα συνδεδεμένες. Αυτό θα επιτρέψει στα ενδιαφερόμενα μέρη να χρησιμοποιήσουν δεδομένα για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων υγείας. Η διαλειτουργικότητα είναι ένας κρίσιμος τομέας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγειονομικής φροντίδας στην Ευρώπη. Το EHDS θα μπορέσει να επιτρέψει την ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε διαφορετικούς παρόχους σε τοπικό, εθνικό και Παν-Ευρωπαϊκό επίπεδο για την υποστήριξη έρευνας, ανάπτυξης και κλινικής φροντίδας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, υιοθετώντας διαλειτουργική ποιότητα και υψηλά επίπεδα περιεχομένου και συνδέοντας τα ηλεκτρονικά συστήματα αρχεία υγείας και άλλες πηγές δεδομένων υγείας. Προτεινόμενες λύσεις Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την ανάπτυξη ενός πεδίου Ευρωπαϊκών Δεδομένων Υγείας (EHDS), το πλαίσιο Δικτύων Ομοσπονδιακών Δεδομένων (FDN) ίσως ταιριάζει στις ποικίλες ανάγκες των κρατών-μελών με διαφορετικά επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας και τοπικές ρυθμίσεις για την πρόσβαση σε δεδομένα. Αναγκαστικά ένα Δίκτυο Ομοσπονδιακών Δεδομένων επιτρέπει τη διανομή αμοιβαίων πόρων για τη χρήση Δεδομένων Πραγματικού Κόσμου (RWD). Αυτό μπορεί να ξεκλειδώσει τη δύναμη δεδομένων σε πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες εγκαταστάσεις υγείας, στη λήψη αποφάσεων στη κλινική φροντίδα και στην έρευνα ενώ θα διατηρεί την ιδιωτικότητα των Δεδομένων Πραγματικού Κόσμου σε τοπικό επίπεδο. Η χρήση αρχών όπως FAIR (findable, accessible, interoperable, and reusable) δεδομένων, παρέχει το πλαίσιο για την εκμετάλλευση των οφελών ενός Δικτύου Ομοσπονδιακών Δεδομένων. Αυτό γίνεται δυνατό μέσω Μοντέλων Κοινών Δεδομένων (CDMs), τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας, μεταδεδομένα, αναλυτικά εργαλεία και άλλες μεθοδολογίες. Ένα Μοντέλο Κοινών Δεδομένων είναι ένα μέσο που θα βοηθήσει στην οργάνωση των δεδομένων πραγματικού κόσμου σε μία κοινή δομή. Εξυπηρετεί την ανάγκη συλλογής δεδομένων για ανάλυση σε συνεχή βάση για μεγάλη κλίμακα, σε πολλές περιοχές. Η EFPIA αναγνωρίζει τα οφέλη των Μοντέλων Κοινών Δεδομένων και δίνει συμβουλές για ευρύτερη αναγνώριση από την Κομισιόν, με στόχο τη μείωση της συνολικής αδράνειας και των απαιτήσεων πόρων για τη διεξαγωγή έρευνας σε μεγαλύτερη κλίμακα. Τέλος, στην έκθεσή της, η EFPIA εκφράζει τη θέλησή της να συνεισφέρει ως ενδιαφερόμενο μέρος στο ντιμπέιτ και την απόφαση σχετικά με το ποια Μοντέλα Κοινών Δεδομένων πρέπει να συμφωνηθούν. Πηγή: healthmag.gr Δείτε περισσότερα νέα

3 views0 comments