ΕΛΣΤΑΤ: Στα 2,13 δις ευρώ οι δημόσιες παροχές για εξωνοσοκομειακά φάρμακα το 2017


Συμμάζεμα σε άλλες δαπάνες υγείας και αύξηση στις παροχές για φάρμακα εντοπίζει η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το διάστημα 2015-2017.

Μείωση στις συνολικές παροχές πρόνοιας, εντοπίζει η Εθνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σε έρευνα που δημοσίευσε πρόσφατα και αφορά στο διάστημα 2015-2017 με τις δαπάνες για τα φάρμακα να δείχνουν όμως κάποια αύξηση. Ειδικότερα, οι συνολικές παροχές κοινωνικής προστασίας που αφορούν στον τομέα «Ασθένεια» διαμορφώθηκαν στα 8.695 εκατ. ευρώ το 2015 αυξήθηκαν στα 9.2321 εκατ. ευρώ το 2016 και μειώθηκαν στα 9.133 εκατ. ευρώ το 2017 (-1,1%).

Επιμερίζοντας τις δαπάνες, η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει ότι οι παροχές σε είδος στην τριετία 2015-2016-2017 διαμορφώθηκε σε 8.214 εκατ. ευρώ, 8.736 εκατ. ευρώ και 8.636 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Για νοσοκομειακή περίθαλψη  σε αυτά τα έτη δαπανήθηκαν 4.549 εκατ. ευρώ, 4.889 εκατ. ευρώ και 4.897 εκατ. ευρώ, ενώ για έξω – νοσοκομειακή περίθαλψη 3.605 εκατ. ευρώ, 3.804 εκατ. ευρώ και 3.667 εκατ. ευρώ.

Στην τελευταία αυτή κατηγορία για άμεση παροχή φαρμακευτικών προϊόντων δόθηκαν 1.978 εκατ. ευρώ το 2016, 2.027 εκατ. ευρώ το 2016 και 2.137 εκατ. ευρώ το 2017 δηλαδή υπήρξε μια σημαντική άνοδος 5,4% στα δύο τελευταία χρόνια για τα οποία υπάρχουν στοιχεία. Για άλλη άμεση παροχή δόθηκαν επίσης 1.486 εκατ. ευρώ, .705 και 1.413 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, όπου εδώ παρατηρείται σημαντική μείωση την τελευταία διετία που εξετάζει η ΕΛΣΤΑΤ κατά 17,1%.

Όπως διευκρινίζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) οι καταγραφές για τις δαπάνες και τα έσοδα κοινωνικής προστασίας για το έτος 2017 έγιναν σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS-European System of Integrated Social Protection StatisticsCore System).

Σύμφωνα με την μεθοδολογία της έρευνας οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας κατανέμονται στις εξής 8 λειτουργίες: ασθένεια, αναπηρία, γήρας, χηρεία, οικογένεια/τέκνα, ανεργία, στέγαση και κοινωνικός αποκλεισμός. Συνολικά, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας για το έτος 2017 ανήλθαν σε 44.857 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,5% σε σχέση με το 2016.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών, αφορά σε δαπάνες για παροχές γήρατος (κυρίως συντάξεις), οι οποίες για το έτος 2017 αποτελούσαν το 53,2% των συνολικών δαπανών κοινωνικής προστασίας και παρουσίασαν μείωση 4,8% σε σχέση με το 2016. Ακολουθούν οι δαπάνες για παροχές ασθένειας, οι οποίες για το έτος 2017 αποτελούσαν το 20,4% των συνολικών δαπανών, μειωμένες κατά 1,1% σε σχέση με το 2016, και οι δαπάνες για παροχές σε επιζώντες, οι οποίες αποτελούσαν το 9,6%, μειωμένες κατά 6,9% σε σχέση με το 2016.

Τα έσοδα για κοινωνική προστασία ανήλθαν σε 47.880 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 3,7% σε σχέση με το 2016. Όπως προκύπτει για το 2017, το 56,1% των εσόδων προήλθε από ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτών & εργαζομένων), ενώ το 38,7% προήλθε από εισφορές του Κράτους. Επιπλέον των ποσοτικών στοιχείων εσόδων και δαπανών κοινωνικής προστασίας το ESSPROS καταγράφει και τον αριθμό δικαιούχων σύνταξης.

Για το 2017 ο συνολικός αριθμός δικαιούχων κύριας σύνταξης χωρίς διπλή καταγραφή (δηλαδή καταμετρώντας μία μόνο φορά δικαιούχους με πολλαπλές συντάξεις) ανήλθε σε 2.569.221 άτομα έναντι 2.617.056 το 2016 παρουσιάζοντας μείωση 1,8%. Πηγή: healthmag.gr

14 views0 comments