Για όλους έχει ο ΕΟΠΥΥ, αλλά όχι για το φάρμακο


Επιβεβαιώνεται επί τα χείρω η εκτίμηση των εκπροσώπων της φαρμακοβιομηχανίας ότι η δαπάνη για φάρμακα και αντίστοιχα το clawback θα εκτοξευθούν φέτος σε δυσθεώρητα ύψη, μετά και την τελευταία (7η) τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα ο οργανισμός προχωρά στην αύξηση των εκτιμώμενων clawback και rebate κατά 14,4 εκατ. ευρώ για τα νοσοκομειακά φάρμακα που αποζημιώνει, με τη συνολική επιβάρυνση για τις φαρμακευτικές να φτάνει στα 122 εκατ. ευρώ. Παράλληλα δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάποια κίνηση για ενίσχυση του προϋπολογισμού, όπως αρχικά είχε υποσχεθεί ο Υπουργός Υγείας.

Την ίδια ώρα ο οργανισμός διαβλέποντας την ανεπάρκεια πόρων για την κάλυψη άλλων κατηγοριών δαπανών, προχωρά σε αύξηση αυτών. Ειδικότερα, με βάση τις αναφορές στην 7η τροποποίηση του προϋπολογισμού, ο ΕΟΠΥΥ προχωρά στην ανακατανομή πιστώσεων σε δαπάνες παρόχων υγείας. Προκειμένου να επαρκέσουν οι πιστώσεις στους σε συγκεκριμένους λογαριασμούς για δαπάνες υγείας μέχρι τέλος του έτους χωρίς να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των πληρωμών του Οργανισμού, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μείωσης των πιστώσεων που υπάρχει στην κατηγορία «Πρόσθετη Περίθαλψη», επιχειρείται:

- Αύξηση των δαπανών για βοηθήματα εφάπαξ αεροθεραπείας 500.000 ευρώ

- Αύξηση σε Δαπάνες για Ιδιωτικές ΜΤΝ, ΜΧΑ 5.000.000 ευρώ

- Αύξηση για Δαπάνες παροχών για Ευρωπαίους πολίτες 2.000.000 ευρώ

- Αύξηση για Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές 2.000.000 εκατ. ευρώ

- Μείωση της δαπάνης για Πρόσθετη Περίθαλψη 9.500.000 ευρώ

Παράλληλα ο ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι στη 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού εγγράφηκε εκτίμηση ετήσιου claw back έτους 2019 ποσού 100.000.000 ευρώ και στην 4η τροποποίηση εγγράφηκε το βεβαιωμένο rebate α’ εξαμήνου 2019 ύψους 7.632.717 ευρώ για τα νοσοκομειακά φάρμακα 1Α. Σημειώνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός για τα συγκεκριμένα φάρμακα είναι μόλις 55 εκατ. ευρώ.

Όμως σύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο της Διεύθυνσης Φαρμάκου και την πορεία ανάλωσης των πιστώσεων, κρίνεται επιβεβλημένη η ανάγκη ενίσχυσης των εξόδων η οποία βέβαια θα επιβαρύνει τις φαρμακευτικές με rebate και clawback. H εκτίμηση για το rebate β’ εξαμήνου 2019 φτάνει στα 7,8 εκατ. ευρώ και επιπλέον claw back ύψους 6.611.994 ευρώ. Έτσι συνολικά το clawback για την κατηγορία διαμορφώνεται στα 106.611.994 ευρώ.

Ως εκ τούτου, προτείνεται από τον ΕΟΠΥΥ η αύξηση των Εσόδων στην κατηγορία «Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία (rebate Φαρμακ. δαπάνης νοσοκομειακής μόνο χρήσης) κατά το ποσό των 7.800.000,00 ευρώ και στην κατηγορία «Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία (claw back Φαρμακ. δαπάνης νοσοκομειακής μόνο χρήσης)» κατά το ποσό των 6.611.994 ευρώ και με αντίστοιχη ισόποση αύξηση του κονδυλίου «Φαρμακευτική δαπάνη νοσοκομειακής μόνο χρήσης» κατά το ποσό 14.411.994 ευρώ.

Μετά τα παραπάνω προκύπτει ότι η συνολική δαπάνη για τα νοσοκομειακά φάρμακα του ΕΟΠΥΥ θα φτάσει μέχρι το τέλος του 2019 στα 177 εκατ. ευρώ εκ των οποίων όμως ο αρχικός προϋπολογισμός και άρα το μερίδιο του ΕΟΠΥΥ θα είναι μόνο 55 εκατ. ευρώ.

Ο παραπάνω προϋπολογισμός δημοσιεύτηκε πρόσφατα, 10 μέρες μετά και τη διευκρινιστική εγκύκλιο για τον προσδιορισμό του clawback στα νοσοκομειακά φάρμακα για το 2019. Πάντως πουθενά μέχρι τώρα δεν αναφέρεται η αύξηση του προϋπολογισμού για τη συγκεκριμένη φαρμακευτική δαπάνη κατά 26 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός λογαριασμός των επιβαρύνσεων από clawback και rebate θα κινηθεί στα επίπεδα των 1,8 δις ευρώ ή και παραπάνω με τις εταιρείες να βρίσκονται πλέον στα όριά τους χωρίς περιθώρια αντίδρασης. Την ίδια στιγμή οι συμψηφισμοί με επενδύσεις σε παραγωγή και R&D δεν είναι παρά σταγόνα στον ωκεανό των επιβαρύνσεων.

Δεν είναι τυχαίο επίσης το γεγονός ότι στην πρόσφατη έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Η Κατάσταση της Υγείας στην ΕΕ – ΕΛΛΑΔΑ – Προφίλ Υγείας 2019) αναφέρει ότι λόγω του εφαρμοζόμενου μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback), η αξία της χρηματοδοτούμενης από το κράτος υγειονομικής περίθαλψης είναι υψηλότερη από το επίπεδο των δημόσιων δαπανών για την υγεία κατά περίπου 1 % του ΑΕΠ. Οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, κυρίως υπό τη μορφή πληρωμών των νοικοκυριών, εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλές, με αποτέλεσμα το ένα τρίτο της υγειονομικής περίθαλψης να πληρώνεται απευθείας από την τσέπη των νοικοκυριών. Πηγή: healthmag.gr

101 views0 comments