Αύξηση στα 608 εκατ. ευρώ για τα ληξιπρόθεσμα της Δημόσιας Υγείας

Ο Ιανουάριος του 2021 έκλεισε με επιπλέον 129 εκατ. ευρώ χρέη προς τους ιδιώτες παρόχους και προμηθευτές του ΕΣΥ.

Αν και το 2020 έκλεισε με μικρή αύξηση στα ληξιπρόθεσμα της δημόσιας υγείας προς τους ιδιώτες παρόχους και προμηθευτές, το 2021 μάλλον ξεκίνησε με το αριστερό. Ειδικότερα τα εν λόγω χρέη αυξήθηκαν κατά 129 εκατ. ευρώ το τέλος του Ιανουαρίου 2021, σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2020. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι τα συνολικά χρέη αυξήθηκαν κατά 56 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 684 εκατ. ευρώ.

Να σημειώσουμε ότι το τέλος Ιανουαρίου 2021 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς προμηθευτές και δικαιούχους ήταν αυξημένες κατά 147 εκατ. ευρώ, με το 88% αυτών να αφορά στον τομέα της Υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΟΠΥΥ αυξήθηκαν το τέλος του φετινού Ιανουαρίου σε σχέση με το τέλος του 2020 και διαμορφώθηκαν στα 205 εκατ. ευρώ από 182 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή τα χρέη προς τα νοσοκομεία αυξήθηκαν από τα 503 εκατ. ευρώ στα 608 εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει να επισημανθεί βέβαια ότι η μείωση των ληξιπρόθεσμων στην Υγεία έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό και με τη διαδικασία των επιστροφών, δηλαδή του γνωστού clawback το οποίο δίνουν οι περισσότεροι προμηθευτές και ιδιαίτερα ο κλάδος του φαρμάκου. προφανώς η αποκλιμάκωση από τον Νοέμβριο και μετά έχει να κάνει και με τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα στοιχεία του Προϋπολογισμού, η Κυβέρνηση αισιοδοξεί να μειώσει το έλλειμμα που έχει δημιουργηθεί από τα Νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ειδικότερα σημειώνεται ότι η πρόβλεψη για το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των Νοσοκομείων και της ΠΦΥ αναμένεται να διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 14 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 52 εκατ. ευρώ σε σχέση προς το αντίστοιχο εκτιμώμενο μέγεθος για το τρέχον έτος. Ειδικότερα, αναμένεται αύξηση εσόδων κατά 21 εκατ. ευρώ, ενώ στο σκέλος των εξόδων προβλέπεται μείωση κατά 31 εκατ. ευρώ, σε σχέση προς τα εκτιμώμενα μεγέθη του έτους 2020.

Όπως αναφέρεται για το 2020 το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των Νοσοκομείων και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε έλλειμμα ύψους 66 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας επιδείνωση σε σχέση με την πρόβλεψη του προϋπολογισμού κατά 41 εκατ. ευρώ. Το αναμενόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα διαμορφώνεται από αυξημένες εκτιμήσεις εσόδων και δαπανών κατά 227 εκατ. ευρώ και κατά 269 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, έναντι των αρχικών προβλέψεων, που οφείλονται κατά κύριο λόγο στις αυξημένες επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και το ΠΔΕ και την αντίστοιχη αύξηση των δαπανών για τη λήψη μέτρων πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού. Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα νέα

1 view0 comments