Αυξημένες τουλάχιστον κατά 114,5 εκατ. ευρώ οι επιβαρύνσεις για τις φαρμακευτικές το πρώτο εξάμηνο

Τι αποκαλύπτει η 5η τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ σχεικά με τα clawback & rebate στην εξωνοσοκομειακή δαπάνη.

Στα 721 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται η επιβάρυνση για τις φαρμακευτικές εταιρείες διακίνησης εξωνοσοκομειακών φαρμάκων κατά το πρώτο μισό του 2020. Μάλιστα ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η 5η τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ με βάση την οποία, κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οι φαρμακευτικές εταιρείες επιβαρύνονται με επιπλέον 114,5 εκατ. ευρώ έναντι του αντίστοιχου διαστήματος το 2019. Θα πρέπει να σημειώσουμε βεβαία ότι σχετικά με το clawback οι εταιρείες έχουν ήδη ενημερωθεί για τις επιβαρύνσεις τους.

Όπως τονίζεται λοιπόν στη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ στις 27-08-2020 με Θέμα: «5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΕΟΠΥΥ οικονομικού έτους 2020 μετά την αρχική έγκρισή του», το συνολικό ποσό που βεβαιώθηκε για rebate της φαρμακευτικής δαπάνης του πρώτου εξαμήνου του 2020 ανήλθε σε 261,7 εκατ. ευρώ ενώ το clawback πρώτου εξαμήνου 2020 εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 460 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

«Ως εκ τούτου και προκειμένου να υπάρχει επάρκεια πιστώσεων, προτείνουμε: την αύξηση των ΚΑ Εσόδων 5692.00 «Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία (rebate φαρμάκων)» κατά το ποσό των 261.700.000 ευρώ, και 5693.00 «Λοιπά έσοδα χωρίς ειδική κατονομασία (clawback φαρμάκων) κατά το ποσό των 460.000.000 ευρώ με αντίστοιχη συνολική ισόποση αύξηση του ΚΑ Εξόδου 0672.00 «Φαρμακευτική περίθαλψη» ποσού 721.700.000 ευρώ» σημειώνει η σχετική απόφαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αντίστοιχη τροποποίηση για το περσινό πρώτο εξάμηνο, τα ποσά των επιβαρύνσεων ήταν σημαντικά χαμηλότερα, δηλαδή είχε βεβαιωθεί rebate της φαρμακευτικής δαπάνης του πρώτου εξαμήνου του 2019, 250.289.066 ευρώ ενώ το clawback πρώτου εξαμήνου 2019 ήταν 357 εκατ. ευρώ. Συνολικά οι σχετικές επιβαρύνσεις ήταν 607.289.066 ευρώ.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πριν μερικές ημέρες ο ΣΦΕΕ είχε αποστείλει επιστολή στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όπου ανέφερε ότι η κατάσταση βαίνει ανεξέλεγκτη και η δέσμευση για μείωση του clawback μέσα στο 2020 αποδεικνύεται κενό γράμμα.

«Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, όλα αυτά συμβαίνουν ενώ συνεχίζουν οι καθυστερήσεις στις εγκρίσεις νέων φαρμάκων, και ενώ στο υπουργείο συνεχίζει να επικρατεί η αντίληψη ότι το πρόβλημα είναι η ανακατανομή και όχι ο έλεγχος του clawback. Επιπλέον, η αναστολή των δραστηριοτήτων προώθησης των φαρμακευτικών εταιρειών λόγω των συνθηκών του κορωνοϊού από το Μάρτιο, καταδεικνύει την ανάγκη για έλεγχο της συνταγογράφησης ενώ ταυτόχρονα επιβεβαιώνει και την ελλιπή χρηματοδότηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, τονίζονταν και την ανησυχία των εταιρειών για την πορεία της νοσοκομειακής δαπάνης, όπου η υπέρβαση για το 2019 έφτασε το 44% της δημόσιας δαπάνης ενώ η σημαντική καθυστέρηση στην ενημέρωση από την πλευρά σας για το 2020 προοιωνίζεται ότι συνεχίζει να βρίσκεται έξω από κάθε έλεγχο. Πηγή: healthmag.gr


Δείτε περισσότερα

17 views0 comments